Centrálny portál edukačných aktivít múzeí SR


Gemersko-malohontské múzeum v Rimavskej Sobote je piatym najstarším múzeom na Slovensku. Jeho vznik siaha do roku 1882. Hlavným zameraním múzea je dokumentácia prírody a spoločnosti historického regiónu Gemer a Malohont. Špecializáciou múzea od roku 1996 je dokumentácia hmotnej a duchovnej kultúry Rómov v širšom regióne. Stála vlastivedná expozícia múzea prezentuje zbierkové predmety z vedných odborov paleontológia, zoológia, archeológia, história, literatúra, etnológia a výtvarné umenie. Samostatne je koncipovaná expozícia venovaná protifašistickému odboju a Slovenskému národnému povstaniu v regióne. Vzácnosťou múzea je múmia egyptskej ženy z obdobia 1087 – 664 pred Kristom, vajce najväčšieho nelietajúceho vtáka žijúceho na Madagaskare vurona obrieho, ktorý vyhynul v 17. storočí a ojedinelá veduta Rimavskej Soboty, ktorá zachytáva podobu mesta akú si zachovalo zo stredoveku a zároveň historickú udalosť – náboženské nepokoje z roku 1769. Múzeum, okrem stálych expozícií, návštevníkom ponúka množstvo tematicky pestrých výstav a zaujímavých podujatí. Múzeum mimoriadnu pozornosť venuje školským skupinám. Spolupracuje so školami v okrese Rimavská Sobota, Revúca a Poltár a ponúka im prednášky, vyučovacie hodiny a špecializované lektorské výklady. Od roku 2005 múzeum pravidelne vydáva vedecko-odborný Zborník Gemer-Malohont.

Mohlo by vás zaujímať

V podobnej kategórii sa nachádzajú aj tieto programy

30 rokov ochrany prírody v Cerovej vrchovine

Materské školy, Základné školy – 1. stupeň, Základné školy – 2. stupeň, Gymnáziá, Stredné školy, Vysoké školy, Rodiny a individuálni návštevníci, Pedagógovia, Seniori
Gemersko-malohontské múzeum
14.03.2019 - 09.05.2019

Výstava „30 rokov ochrany prírody v Cerovej vrchovine“ prezentuje nielen rastlinstvo, živočíšstvo a neživú prírodu tohto regiónu, ale aj jej históriu a činnosť Správy CHKO Cerová […]