Centrálny portál edukačných aktivít múzeí SR


Slovenské národné múzeum-Historické múzeum patrí medzi významné inštitúcie v oblasti vzdelávania. Vzdelávacie programy nadväzujú na expozíciu Dejiny Slovenska, dejiny Bratislavského hradu (sídlo múzea) a rôzne aktuálne výstavy. Zámerom je vzbudiť u detí záujem o históriu a podnietiť ich kritické myslenie. Žiaci a študenti sa prirodzene zoznamujú s metódami historického výskumu, a tiež príbuznými vednými disciplínami ako archeológia, dejiny umenia, etnografia a i. Múzeum ponúka programy pre žiakov ZŠ, SŠ a gymnázií, tiež odborné prednášky pre VŠ a seniorov. Špecifikom sú špeciálne vzdelávacie programy pre nevidiacich a zrakovo postihnutých. Súčasťou múzea je edukačná miestnosť „U lišiaka“ upravená pre tvorivé dielne či ako prednášková miestnosť.

Mohlo by vás zaujímať

V podobnej kategórii sa nachádzajú aj tieto programy

Metodické materiály pre pedagógov Dejiny Slovenska

Základné školy – 1. stupeň, Základné školy – 2. stupeň, Gymnáziá, Stredné školy
SNM - Historické múzeum
18.01.2015 - 28.01.2022

Metodické materiály pre pedagógov k expozícii Dejiny Slovenska ale aj iným vybraným výstavám SNM- Historického múzea nájdete na voľné stiahnutie na https://www.snm.sk/?historicke-muzeum-vzdelavanie.  

Vzdelávacia miestnosť u Lišiaka

Materské školy, Základné školy – 1. stupeň, Základné školy – 2. stupeň, Gymnáziá, Stredné školy, Vysoké školy, Rodiny a individuálni návštevníci, Návštevníci s hendikepom, Pedagógovia, Seniori
SNM - Historické múzeum
18.01.2015 - 18.01.2023

SNM – Historické múzeum má na vzdelávacie aktivity, prednášky, tvorivé dielne špeciálnu miestnosť U Lišiaka. Miestnosť je k dispozícii s lektorom, múzejným pedagógom ale aj samostatne […]

Mária Terézia a Bratislava

Základné školy – 1. stupeň, Základné školy – 2. stupeň
SNM - Historické múzeum
18.01.2018 - 18.01.2022

Interaktívna knižka zo zbierok SNM a partnerských múzeí. Predstavuje Máriu Teréziu a jej obdobie v súvislosti s Bratislavským hradom a Bratislavou. V desiatich prierezových kapitolách […]