Centrálny portál edukačných aktivít múzeí SR


Slovenské národné múzeum-Historické múzeum patrí medzi významné inštitúcie v oblasti vzdelávania. Vzdelávacie programy nadväzujú na expozíciu Dejiny Slovenska, dejiny Bratislavského hradu (sídlo múzea) a rôzne aktuálne výstavy. Zámerom je vzbudiť u detí záujem o históriu a podnietiť ich kritické myslenie. Žiaci a študenti sa prirodzene zoznamujú s metódami historického výskumu, a tiež príbuznými vednými disciplínami ako archeológia, dejiny umenia, etnografia a i. Múzeum ponúka programy pre žiakov ZŠ, SŠ a gymnázií, tiež odborné prednášky pre VŠ a seniorov. Špecifikom sú špeciálne vzdelávacie programy pre nevidiacich a zrakovo postihnutých. Súčasťou múzea je edukačná miestnosť „U lišiaka“ upravená pre tvorivé dielne či ako prednášková miestnosť.

Mohlo by vás zaujímať

V podobnej kategórii sa nachádzajú aj tieto programy

Zo života M. R. Štefánika

Základné školy – 2. stupeň
SNM - Historické múzeum
30.11.2019 - 30.03.2020

Lektorský výklad predstavuje zopár úlomkov zo života všestranne zameraného človeka, ktorý významne ovplyvnil dejiny Slovenska.

Cesta k slobode

Základné školy – 1. stupeň, Základné školy – 2. stupeň, Gymnáziá, Stredné školy
SNM - Historické múzeum
18.11.2019 - 22.11.2020

Lektorský výklad vychádza z porovnávania ľudských práv, neslobody a slobody, ktorých medzníkom sa stali práve udalosti 17.11.1989. Študentské hnutie, disidenti, generálny štrajk, prvé demokratické voľby po páde […]

Metodické materiály pre pedagógov Dejiny Slovenska

Základné školy – 1. stupeň, Základné školy – 2. stupeň, Gymnáziá, Stredné školy
SNM - Historické múzeum
18.01.2015 - 28.01.2022

Metodické materiály pre pedagógov k expozícii Dejiny Slovenska ale aj iným vybraným výstavám SNM- Historického múzea nájdete na voľné stiahnutie na https://www.snm.sk/?historicke-muzeum-vzdelavanie.