Centrálny portál edukačných aktivít múzeí SR


Literárne a hudobné múzeum v Banskej Bystrici (LHM), založené v roku 1969 patrí svojou špecializáciou k ojedinelým múzeám na Slovensku i v Európe. Zameriava sa na dokumentáciu literárnej a hudobnej kultúry banskobystrického regiónu, ku ktorému sa viažu významné osobnosti slovenskej národnej kultúry a umenia: polyhistor 18. storočia Matej Bel, v Nemecku pôsobiaci hudobný skladateľ obdobia baroka Ján Francisci a staviteľ nástrojov Michal Búľovský (Bulyowsky), predstavitelia slovenskej literatúry Ján Chalupka, Samo Chalupka, Andrej Sládkovič, Ján Botto, Terézia Vansová, Jozef Gregor Tajovský, Hana Gregorová, Ľudo Mistrík Ondrejov, František Švantner, Štefan Žáry, Peter Karvaš, Klára Jarunková, Ladiskav Ťažký, Mikuláš Kováč, Zlata Solivajsová, Pavel Hrúz, predstavitelia hudby Ján Egry, Ján Levoslav Bella Viliam Figuš-Bystrý, Ján Móry, Pavol Tonkovič, Ján Cikker, Andrej Očenáš, Šimon Jurovský, Tibor Andrašovan, Zdenko Mikula a mnohí ďalší. LHM dokumentuje aj osobnosti, tradíciu a súčasnosť bábkarstva, rodinu Stražanovú, rodinu Anderleovcov, Janu Pogorielovú-Dušovú, Antona Dušu, Bábkové divadlo na Rázcestí, ako aj výrobu a uplatňovanie ľudových hudobných nástrojov. Múzeum zbiera a zachováva pamiatky dokumentujúce nielen osobnosti, ale aj divadelné a hudobné súbory, spolky, tlačiarov, významné podujatia a udalosti. V zbierkovom fonde múzea sa nachádzajú vzácne tlače, plagáty, bulletiny, archívne dokumenty, fotografie, literárne a hudobné rukopisy, výtvarné diela, zbierky z oblasti divadelníctva, klasické a ľudové hudobné nástroje a vecné pamiatky. Pracovníci Múzea zverejňujú zbierkový fond prostredníctvom expozícií v Banskej Bystrici Múzeum – domov múz, Bábkarský salón, Ľudové hudobné nástroje na Slovensku, v Pamätnom dome Jozefa Gregora Tajovského v Tajove, v Pamätnej izbe Pavla Tonkoviča v Podkoniciach, prostredníctvom tematických a monografických výstav, konferencií a seminárov, prednášok, koncertov, stretnutí s umelcami, vedeckovýskumných úloh, článkov v dennej a odbornej tlači a publikácií. Pripravujú aj špecializované programy pre školy, tematicky zamerané audiovizuálne pásma a videopremietanie. Zbierkové predmety na požiadanie poskytujú záujemcom na študijné a vedecké účely.

Mohlo by vás zaujímať

V podobnej kategórii sa nachádzajú aj tieto programy

Za oponou ochotníckeho divadla

Materské školy, Základné školy – 1. stupeň, Základné školy – 2. stupeň, Gymnáziá, Stredné školy, Vysoké školy, Rodiny a individuálni návštevníci, Návštevníci s hendikepom, Pedagógovia, Seniori
Literárne a hudobné múzeum
11.11.2021 - 10.12.2021

Výstava Literárneho a hudobného múzea v Banskej Bystrici v spolupráci s osvetovým strediskom Banská Bystrica predstavuje ochotnícku divadelnú tradíciu v tomto regióne. Výstava pod názvom […]

DUCH NÁRODA ŽIJE V PIESNI

Stredné školy, Vysoké školy, Rodiny a individuálni návštevníci, Návštevníci s hendikepom, Pedagógovia, Seniori
Literárne a hudobné múzeum
12.11.2021 - 28.01.2022

  http://muzped.zms.sk/wp-content/uploads/spev.zbor_.slov_.uč..jpg

Program na mesiac november 2021

Základné školy – 2. stupeň, Gymnáziá, Stredné školy, Vysoké školy, Rodiny a individuálni návštevníci, Návštevníci s hendikepom, Pedagógovia, Seniori
Literárne a hudobné múzeum
01.11.2021 - 30.11.2021

Štátna vedecká knižnica v Banskej Bystrici  LITERÁRNE A HUDOBNÉ MÚZEUM PROGRAM NA NOVEMBER 2021     STÁLE MÚZEJNÉ EXPOZÍCIE  LHM   Múzeum – domov múz Ľudové hudobné […]