Centrálny portál edukačných aktivít múzeí SR

SNM-Múzeum Červený Kameň, Hrad Červený Kameň, Častá, 900 89


Slovenské národné múzeum-Múzeum Červený Kameň je špecializované múzeum zaoberajúce sa vývojom bytovej kultúry šľachty a meštianstva na Slovensku s dôrazom na umelecko-historický charakter zbierkových predmetov a dejiny hradu Červený Kameň. V rámci uvedenej špecializácie získava, ochraňuje, odborne spracováva, využíva a sprístupňuje zbierkové predmety.