Centrálny portál edukačných aktivít múzeí SR

Horehronské múzeum v Brezne, Nám. gen. M. R. Štefánika 55/47, 977 01 Brezno


V Horehronskom múzeu, tak ako v ostatných múzeách na svete, sa zhromažďujú predmety, ktoré sú nositeľom muzeality – predmety, ktoré vypovedajú o vzťahu človeka k realite. A ako nositelia tohto vzťahu si zasluhujú, aby sa uchovávali, zatrieďovali, skúmali, sprostredkúvali a odovzdávali ďalej. Medzi predmetmi, fotografiami a písomnosťami tak nachádzame svet konkrétnych ľudí, ktorí žili v určitom priestore a čase.