Centrálny portál edukačných aktivít múzeí SR


MMB – Ateliér Múzeum má budúcnosť vznikol v roku 2011 a nadviazal na dovtedajšiu prácu so školskými skupina a verejnosťou (koncepčne od roku 1999). Ideovo vychádza z koncepcie Všetko o múzeu. Ateliér sa PRIMÁRNE venuje neformálnemu vzdelávaniu a šíreniu poznatkov z dejín Bratislavy. Autorsky pripravuje programy pre materské, základné, stredné, vysoké školy a voľnočasové aktivity pre rodiny a rôzne špecifické komunity (seniori, rodičia na rodičovskej dovolenke a pod.) Programy sú interaktívne a zameriavajú sa na učenie o dejinách Bratislavy v historických súvislostiach. Rozvíjajú zručnosti návštevníkov v rámci dramatických, výtvarných, hudobných a pohybových aktivít. Programy prebiehajú v Ateliéri Múzeum má budúcnosť vybaveného najmodernejšou technikou a využitím všetkých plôch uvedeného interiéru (steny, podlaha – časová od, magnetické steny a magnetické makety). Tematicky sú zamerané na stále expozície MMB a zbierkové predmety ako aj krátkodobé výstavy. Využívajú najmodernejšie spôsoby neformálneho vzdelávania múzejnej pedagogiky. Prepájajú špecifický priestor ateliéru a jednotlivých tematických múzeí MMB. SEKUNDÁRNE slúži Ateliér Múzeum má budúcnosť ako vzdelávací priestor pre doplnkové vzdelávanie a výchovu študentov stredných pedagogických škôl (napr. SOPŠ, Bullova, Bratislava) a študentov vysokých škôl (PdF a FF UK v Bratislave) a rôzne iné vzdelávacie aktivity pre zamestnancov múzeí.

Mohlo by vás zaujímať

V podobnej kategórii sa nachádzajú aj tieto programy

Fleischmann Arthur Tour 2019 vedie do Japonska

Základné školy – 1. stupeň, Základné školy – 2. stupeň, Gymnáziá
Ateliér MMB
01.02.2019 - 31.05.2019

Múzeum mesta Bratislavy v spolupráci s Trustees of the Arthur Fleischmann Foundation a Veľvyslanectvom Japonska v Slovenskej republike organizuje tretí ročník projektu Fleischmann Arthur Tour […]