Centrálny portál edukačných aktivít múzeí SR

SMOPaJ - Slovenské múzeum ochrany prírody a jaskyniarstva, Školská 4, 031 01 Liptovský Mikuláš


Múzeum so špeciálnym zameraním na jaskyniarstvo a ochranu prírody Slovenska. Na ploche približne 1400 m2 návštevníci môžu pátrať po tajomstvách jaskýň a jaskynného života, po najvzácnejších mineráloch, najdôležitejších nerastných surovinách, vzácnych a chránených druhoch z ríše rastlín, húb a živočíchov. Zároveň môžu poznávať jednotlivé činnosti človeka v horách (lesníctvo, včelárstvo, poľovníctvo, rybárstvo, turistiku, lyžovanie, záchranu v horách) a ich dopad na prírodu.