Centrálny portál edukačných aktivít múzeí SR

Súťaž – Textilné nástenky dnešných gazdín

Materské školy, Základné školy – 1. stupeň, Základné školy – 2. stupeň, Gymnáziá, Stredné školy, Vysoké školy, Rodiny a individuálni návštevníci, Návštevníci s hendikepom, Pedagógovia, Seniori
Vlastivedné múzeum v Galante
04.09.2020 - 11.10.2020
výtvarná výchova
Súťaže

Vlastivedné múzeum v Galante vyhlasuje súťaž v súvislosti s výstavou „Textilné nápisové nástenky“ na návrh nástenky dnešných moderných gazdiniek. Oceňovaný bude nielen samotný design ale aj dôvtipnosť hesla.

Akceptované formáty prác:

– návrh vyhotovený ručne na výkrese A3 alebo A2

– návrh vyhotovený elektronicky, formát .pdf vhodný na tlač min. A3

Kategórie:

I. kategória: 10-15 rokov

II. kategória: 16 – 99 rokov

Práce posielajte na adresu múzea alebo na e-mailovú adresu: muzeumgalanta69@gmail.com do 11.10.2020!

Nezabudnite poslať spolu s prácou aj Vaše kontaktné údaje, aby sme Vás v prípade výhry mohli kontaktovať.

Vyhodnotenie súťaže: 15.10.2020!

Najlepšie práce budú vystavené v múzeu od 15.10 do 30.10.2020.  Prvé tri miesta budú aj ocenené. Sponzorom súťaže je kníhkupectvo Molnár. Ďakujeme!

Mohlo by vás zaujímať

V podobnej kategórii sa nachádzajú aj tieto programy

Múzejná pedagogika pre MŠ vo Vlastivednom múzeu v Galante

Materské školy
Vlastivedné múzeum v Galante
08.09.2020 - 30.06.2021

Mesiac: SEPTEMBER Téma: AKO ŽILI NAŠI PREDKOVIA NA DEDINE? Zameriame sa na dočasnú výstavu „Bez práce nie sú koláče“ a aby sme si lepšie objasnili túto […]

Prednášky o zaujímavostiach z ľudového prostredia

Základné školy – 1. stupeň, Základné školy – 2. stupeň, Gymnáziá, Stredné školy
Vlastivedné múzeum v Galante
04.04.2019 - 31.12.2022

Vlastivedné múzeum v Galante si pre Vás pripravilo bohatú ponuku prednášok z oblasti etnológie. Mlyny a mlynárske remeslo v oblasti Malého Dunaja a dolného toku […]

Stále expozície Vlastivedného múzea v Galante

Materské školy, Základné školy – 1. stupeň, Základné školy – 2. stupeň, Gymnáziá, Stredné školy, Vysoké školy, Rodiny a individuálni návštevníci, Návštevníci s hendikepom, Pedagógovia, Seniori
Vlastivedné múzeum v Galante
03.12.2014 - 31.12.2022

Vďaka rozšíreným priestorom Vlastivedného múzea v Galante si návštevníci môžu pozrieť sedem stálych expozícií: Mestská bytová kultúra  – predstavuje dve kolekcie historického nábytku z konca 19. a začiatku […]