Centrálny portál edukačných aktivít múzeí SR

Jesenné programy pre MŠ a 1. stupeň ZŠ

Materské školy, Základné školy – 1. stupeň
Podunajské múzeum v Komárne, Palatínova 13, 945 05 Komárno
01.10.2020 - 30.11.2020
prírodoveda, biológia, vlastiveda, technika, výtvarná výchova
Interaktívne (detsky orientované) expozície a výstavy, Tvorivé dielne a workshopy, Prednášky a besedy, Kultúrne programy

Aj v tomto roku chystáme pre detí MŠ a žiakov 1. stupňa ZŠ tvorivé dielne na jesennú tematiku. Tvorivé dielne sa uskutočnia v Kultúrnom paláci Podunajského múzea.  Program trvá cca 1hodinu. Na jesenný program je potrebné sa zahlásiť aspoň 5 dní dopredu. Maximálny počet žiakov v skupine je 25.  Tvorivé dielne na jesennú tematiku plánujeme až do konca novembra. Prispôsobíme sa aj k žiadaným témam zo strany učiteľov.

Programy prebiehajú v slovenskom aj maďarskom jazyku. Pre deti MŠ je vstup voľný, pre žiakov ZŠ 0,50 eúr.

 

Podunajské múzeum v Komárne, Palatínova 13, 945 05 Komárno

Mohlo by vás zaujímať

V podobnej kategórii sa nachádzajú aj tieto programy

Pamätná výstava -Komárňanský kráľ operiet

Základné školy – 2. stupeň, Gymnáziá, Stredné školy, Vysoké školy, Rodiny a individuálni návštevníci, Návštevníci s hendikepom, Pedagógovia, Seniori
Podunajské múzeum v Komárne, Palatínova 13, 945 05 Komárno
19.10.2020 - 12.02.2021

  Pamätná výstava sa uskutoční z príležitosti 150. výročia narodenia hudobného skladateľa Franza Lehára, ktorý bol rodákom mesta Komárno. Na výstave sú vystavené napr. aj […]

Príroda Podunajska

Materské školy, Základné školy – 1. stupeň, Základné školy – 2. stupeň
Podunajské múzeum v Komárne, Palatínova 13, 945 05 Komárno
01.01.2019 - 31.12.2020

Výstava pomocou rôznych diorám prezentuje najcharakteristickejšie biotopy Podunajska (lužné lesy, vody, polia, lúky, viate piesky, ľudské sídla). V diorámach sú vystavené rôzne botanické a zoologické preparáty, ktoré […]

Život na savanách-Afrika

Materské školy, Základné školy – 1. stupeň
Podunajské múzeum v Komárne, Palatínova 13, 945 05 Komárno
01.01.2019 - 31.12.2020

Materiál výstavy pochádza zo súkromných zbierok miestnych poľovníkov z okolia Komárna. Preparáty sú uložené v múzeu dlhodobo, na štyri roky. Cieľom výstavy je prezentovať návštevníkom živočíchov ďalekej […]