Centrálny portál edukačných aktivít múzeí SR

30 rokov ochrany prírody v Cerovej vrchovine

Materské školy, Základné školy – 1. stupeň, Základné školy – 2. stupeň, Gymnáziá, Stredné školy, Vysoké školy, Rodiny a individuálni návštevníci, Pedagógovia, Seniori
Gemersko-malohontské múzeum
14.03.2019 - 09.05.2019
prírodoveda, geografia, etická výchova
Lektoráty, Interaktívne (detsky orientované) expozície a výstavy

Výstava „30 rokov ochrany prírody v Cerovej vrchovine“ prezentuje nielen rastlinstvo, živočíšstvo a neživú prírodu tohto regiónu, ale aj jej históriu a činnosť Správy CHKO Cerová vrchovina pri ochrane tohto jedinečného územia. Výstavu pripravila Správa CHKO Cerová vrchovina v spolupráci s Gemersko-malohontským múzeom v Rimavskej Sobote. Výstava potrvá do 9. mája 2019.
Návštevníci môžu prostredníctvom fotografií, textov, dermoplastických preparátov a interaktívnych hier bližšie spoznať známe a menej známe organizmy a krajinu tohto regiónu Slovenska a zistiť, ako prebieha ochrana tohto územia a aké činnosti sa vykonávali a prebiehajú pre to, aby sa príroda Cerovej vrchoviny zachovala aj pre budúce generácie.

Výstava je vhodná pre všetky vekové kategórie. V prípade školských a iných organizovaných skupín, ktoré majú záujem o lektorský výklad, je potrebné sa vopred prihlásiť na tel. čísle 047/5632741 (kontaktná osoba: Elena Lindisová alebo Martina Oštrom Mareková) alebo meilom: lindisova@gmmuzeum.sk alebo marekova@gmmuzeum.sk.

Vstupné: 1€ deti, študenti, dôchodcovia; 2€ dospelí. Vstupné neplatia deti do 6 rokov, ZŤP so sprievodom.