Centrálny portál edukačných aktivít múzeí SR

Adriena Kutaková – KERAMIKA

Základné školy – 1. stupeň, Základné školy – 2. stupeň, Gymnáziá, Stredné školy, Vysoké školy, Rodiny a individuálni návštevníci, Návštevníci s hendikepom, Pedagógovia, Seniori
Tekovské múzeum v Leviciach, Sv. Michala 40, 934 69 Levice
06.12.2021 - 28.02.2022
slovenský jazyk a literatúra, prírodoveda, etická výchova, technika
Lektoráty

Keď som si zvolila túto profesiu, nadchli ma takmer neobmedzené možnosti, ktoré sa ukrývali v hline, najmä obrovské bohatstvo foriem a farieb.
Pri rozhodovaní o tom, koľko využiť z tohto nepreberného množstva zázrakov pri realizácií toho – ktorého diela,
ešte i dnes musím pristupovať s veľkou dávkou sebadisciplíny.

Zo skúseností viem, že ak sa narába s hlinou potrebnou láskou, človek jej prostredníctvom všetko dokáže vyjadriť
a vie premeniť vlastné myšlienky na hmatateľné dielo.
Považujem za dôležité, aby som do diel vniesla harmóniu tvaru a farieb,
ale i dynamičnosť spôsobenú fascinujúcim materiálom ako je tvárna hlina, šamot a porcelán.

Výsledkom mnou používanej techniky – americkej raku, olejové raku, ale aj iných pokusných technológií môže byť ohromujúca,
nádherná kavalkáda foriem a farieb.
Vďaka týmto postupom sa mi darí docieliť, že každé z mojich vytvorených diel je tajomstvom,
v ktorom magická sila zeme a ohňa spolu s inšpiráciou splodia zázrak – KERAMIKU.

Tekovské múzeum v Leviciach, Sv. Michala 40, 934 69 Levice

Mohlo by vás zaujímať

V podobnej kategórii sa nachádzajú aj tieto programy

Zberateľská výstava „DOPRAVA“

Materské školy, Základné školy – 1. stupeň, Základné školy – 2. stupeň, Gymnáziá, Stredné školy, Vysoké školy, Rodiny a individuálni návštevníci, Návštevníci s hendikepom, Pedagógovia, Seniori
Tekovské múzeum v Leviciach, Sv. Michala 40, 934 69 Levice
06.12.2021 - 30.04.2022

Zberateľstvo má v živote ľudí hlboké korene a zaberá prakticky celú oblasť nášho života. Táto výstava je venovaná tematike DOPRAVA a prezentuje jednak rôzne druhy dopravných prostriedkov (autá, […]