Centrálny portál edukačných aktivít múzeí SR

Archeológia v galantskom regióne

Základné školy – 1. stupeň, Základné školy – 2. stupeň, Gymnáziá, Stredné školy
Vlastivedné múzeum v Galante
04.04.2019 - 31.05.2019
vlastiveda, dejepis
Prednášky a besedy

Vo Vlastivednom múzeu v Galante usporiadame v priebehu apríla a mája archeologické prednášky, ktoré sa týkajú nálezísk galantského regiónu. Prednášky sú prispôsobené veku návštevníkov, môžete si ich vypočuť v slovenskom aj maďarskom jazyku.

Galantský región v staršom pravekuprehľad najvýznamnejších pravekých nálezísk v širšom okolí Galanty a priblíženie života a zvyklostí v danom období pomocou archeologických nálezov z okolia.

Galantský región v staršej dobe kamennejpriblíženie života lovcov zberačov pomocou lokalít a nálezov zo širšieho okolia Galanty

 Galantský región v mladšej a neskorej dobe kamennej – kultúra a život prvých poľnohospodárov v dobe kamennej a hutníkov v dobe medenej v širšom okolí mesta Galanta.

Galantský región v dobe bronzovej – Život v dobe bronzovej vo svetle nálezov zo širšieho okolia mesta Galanta.

Trvanie prednášky: 30 – 60 minút (prispôsobené podľa ročníku ZŠ a SŠ)

Vstupné: 1 €

Na prednášku je potrebné sa dopredu prihlásiť.

 

Vlastivedné múzeum v Galante

Mohlo by vás zaujímať

V podobnej kategórii sa nachádzajú aj tieto programy

Macíkove dielne

Materské školy, Základné školy – 1. stupeň, Základné školy – 2. stupeň, Gymnáziá, Stredné školy
Vlastivedné múzeum v Galante
15.05.2019 - 28.06.2019

Vo Vlastivednom múzeu v Galante otvoríme novú výstavu pod názvom Svet macíkov, zázračný svet zberateľky plyšových medvedíkov Anny Szóda. V rámci tejto výstavy sme si pripravili […]

Prednášky o zaujímavostiach z ľudového prostredia

Základné školy – 1. stupeň, Základné školy – 2. stupeň, Gymnáziá, Stredné školy
Vlastivedné múzeum v Galante
04.04.2019 - 31.12.2022

Vlastivedné múzeum v Galante si pre Vás pripravilo bohatú ponuku prednášok z oblasti etnológie. Mlyny a mlynárske remeslo v oblasti Malého Dunaja a dolného toku […]

Dom ľudového bývania v Matúškove

Materské školy, Základné školy – 1. stupeň, Základné školy – 2. stupeň, Gymnáziá, Stredné školy, Vysoké školy, Rodiny a individuálni návštevníci, Návštevníci s hendikepom, Pedagógovia, Seniori
Vlastivedné múzeum v Galante
01.04.2019 - 15.10.2019

V obci Matúškovo, ktorá leží na juhozápadnom Slovensku 2 km južne od Galanty, sa nachádza národná kultúrna pamiatka – ľudový dom. Prezentuje charakteristické črty ľudovej architektúry […]