Centrálny portál edukačných aktivít múzeí SR

„Atlantída – známa / neznáma „

Materské školy, Základné školy – 1. stupeň, Základné školy – 2. stupeň, Rodiny a individuálni návštevníci, Návštevníci s hendikepom
Tribečské múzeum v Topoľčanoch, Krušovská 291/1, 955 01 Topoľčany
04.07.2022 - 26.08.2022
slovenský jazyk a literatúra, vlastiveda, dejepis, geografia, výtvarná výchova
Interaktívne (detsky orientované) expozície a výstavy, Tvorivé dielne a workshopy, Prednášky a besedy, Prázdninové programy

„Ak ste ešte nepočuli o zemi “ pradávnych sĺnk v chladnom tieni tajomstiev, ktoré na mapách už dávno niet „, príďte k nám do múzea, kde sa o tomto bájnom mieste menom Atlantída dozviete viac. Prostredníctvom prezentácie , ktorá bude súčasťou podujatia si prezrite aktuálne prebiehajúce výstavy a expozíciu, na tvorivej dielničke si vyskúšajte techniku maľby na sklo a pre väčšie deti techniku linorytu.

Vstupné  2,50 eur

Tribečské múzeum v Topoľčanoch, Krušovská 291/1, 955 01 Topoľčany

Mohlo by vás zaujímať

V podobnej kategórii sa nachádzajú aj tieto programy

Rybárstvo

Základné školy – 1. stupeň, Základné školy – 2. stupeň, Gymnáziá, Stredné školy, Rodiny a individuálni návštevníci, Návštevníci s hendikepom, Pedagógovia, Seniori
Tribečské múzeum v Topoľčanoch, Krušovská 291/1, 955 01 Topoľčany
12.12.2022 - 01.03.2023

Výstava prezentuje návštevníkom históriu rybolovu ako prostriedku získania obživy, ale aj voľnočasovej aktivity v období od praveku po súčasnosť. Textové informácie dopĺňajú preparáty viacerých druhov […]

Po páde slovenskej Tróje

Základné školy – 2. stupeň, Gymnáziá, Stredné školy, Vysoké školy, Rodiny a individuálni návštevníci, Pedagógovia, Seniori
Tribečské múzeum v Topoľčanoch, Krušovská 291/1, 955 01 Topoľčany
24.11.2022 - 22.02.2023

Na výstave“ Po páde slovenskej Tróje“ sú prezentované archeologické nálezy z doby bronzovej na južnom Slovensku. vstupné na osobu: 2,00 eur

Šťastné a veselé

Materské školy, Základné školy – 1. stupeň, Základné školy – 2. stupeň, Rodiny a individuálni návštevníci, Návštevníci s hendikepom, Seniori
Tribečské múzeum v Topoľčanoch, Krušovská 291/1, 955 01 Topoľčany
21.11.2022 - 10.01.2023

Podujatie určené pre deti materských a základných škôl priblíži zvyky a tradície spojené so stridžími dňami a s Vianocami. Príbehy o sv. Kataríne, Ondrejovi, Barbore, […]