Centrálny portál edukačných aktivít múzeí SR

Čo všetko sme videli v múzeu

Materské školy, Základné školy – 1. stupeň
SNM - Múzeum židovskej kultúry
07.12.2018 - 01.12.2023
dejepis, občianska náuka, etická výchova, náboženská výchova, výtvarná výchova
Lektoráty, Tvorivé dielne a workshopy, Prázdninové programy

Detská skupina SNM – MŽK

určené pre: deti vo veku 5 – 6 rokov
dĺžka programu: 45 min.
počet osôb v skupine: max. 20

Deti spolu s pedagogickým dozorom prejdú priestormi múzea, kde sa hravou formou dozvedia o židovských sviatkoch, zvykoch a tradíciách.
Úlohou je zapamätať si čo najviac predmetov, ktoré sú v múzeu vystavené. Deti následne kreslia na hárky papiera v malej triede zriadenej v múzeu všetko, čo si z prehliadky a hry zapamätali.

Mohlo by vás zaujímať

V podobnej kategórii sa nachádzajú aj tieto programy

Košer – čo to je?

Základné školy – 1. stupeň, Základné školy – 2. stupeň, Gymnáziá, Stredné školy
SNM - Múzeum židovskej kultúry
01.10.2021 - 30.09.2023

V judaizme čo je čisté alebo nečisté upravujú pravidlá kašrutu. Sú stanovené v Tóre. Čo slovo košer znamená a k čomu sa viaže, sa žiaci a študenti dozvedia počas krátkej […]

Kolobeh života veriacich Židov – výchova k tolerancii

Základné školy – 2. stupeň, Gymnáziá, Stredné školy
SNM - Múzeum židovskej kultúry
01.01.2019 - 01.01.2023

  Dĺžka programu: 60 – 90 minút Optimálny počet osôb v skupine: max. 30   Cieľom prehliadky expozície spojenej s lektorským výkladom je žiakom druhého stupňa základných […]

Sme všetci rovnakí?

Základné školy – 1. stupeň
SNM - Múzeum židovskej kultúry
01.01.2019 - 01.01.2023

  Dĺžka programu: 60 minút Optimálny počet osôb v skupine: 20 – 25   V priestoroch expozície SNM – Múzea židovskej kultúry lektor prostredníctvom výkladu žiakom priblíži […]