Centrálny portál edukačných aktivít múzeí SR

Deň Zeme

Základné školy – 1. stupeň, Základné školy – 2. stupeň, Gymnáziá, Stredné školy
Múzeum Jána Thaina v Nových Zámkoch, Pribinova 6, Nové Zámky
22.04.2019 - 26.04.2019
prírodoveda, biológia
Prednášky a besedy

Prednáška pojednáva o planéte Zem a jej mieste vo vesmíre. O vývoji našej domovskej planéty a geologických obdobiach. Samozrejme, nevynecháme ani prírodu, vegetačné a klimatické pásma, živočíchy a rastliny. Pripomenieme si aj problematiku znečistenia a ochrany životného prostredia. Súčasťou prednášky (podľa časových možností účastníkov) je aj interaktívna hra „Misia:Les“ či hry s hádaním zvukov rôznych živočíchov. Prednáška sa koná vo výstavných priestoroch Múzea Jána Thaina na ulici M. R. Štefánika 58. Na prednášku sa je potrebné prihlásiť minimálne týždeň vopred.

Cena vstupného: študenti 0,50 €, dôchodcovia 1€, dospelí 1,50€.

Múzeum Jána Thaina v Nových Zámkoch, Pribinova 6, Nové Zámky

Mohlo by vás zaujímať

V podobnej kategórii sa nachádzajú aj tieto programy

Interaktívna prednáška o živote a dielach G. Czuczora

Základné školy – 2. stupeň, Gymnáziá, Stredné školy
Múzeum Jána Thaina v Nových Zámkoch, Pribinova 6, Nové Zámky
01.01.2019 - 01.01.2025

Prednáška spojená s interaktívnou hrou v jazyku maďarskom, prípadne slovenskom. Nutné prihlásiť sa aspoň 3 dni vopred na  tel. č. +421 35 6400626 alebo mailom na […]

Kultúrne pamiatky mesta a okresu Nové Zámky

Základné školy – 2. stupeň, Gymnáziá, Stredné školy, Vysoké školy, Rodiny a individuálni návštevníci
Múzeum Jána Thaina v Nových Zámkoch, Pribinova 6, Nové Zámky
01.01.2019 - 01.01.2025

Prednáška dopĺňa učivo o pamiatkach nachádzajúcich sa v meste a okrese Nové Zámky. Podľa dohody môže byť kratšia a dlhšia verzia, tzn. kratšia verzia zachytáva […]

Zložky životného prostredia

Základné školy – 1. stupeň, Základné školy – 2. stupeň, Gymnáziá, Stredné školy
Múzeum Jána Thaina v Nových Zámkoch, Pribinova 6, Nové Zámky
01.01.2019 - 01.01.2025

Séria prednášok „Zložky životného prostredia“ pozostáva z niekoľkých blokov, ktoré majú viacero častí: „Srdečné pozdravy z atmosféry“ (o ovzduší, 6 prednášok), „Soil nad zlato“ (o […]