Centrálny portál edukačných aktivít múzeí SR

Dotyk dreva pre školy vo Vlastivednom múzeu v Galante

Základné školy – 1. stupeň, Základné školy – 2. stupeň
Vlastivedné múzeum v Galante
06.09.2022 - 24.09.2022
prvouka, vlastiveda, dejepis, geografia
Lektoráty, Tvorivé dielne a workshopy

Vo Vlastivednom múzeu v Galante sme na september pripravili zaujímavé vzdelávacie programy, ktoré sú spojené s aktuálnou výstavou Dotyk dreva.

Môžete si vybrať z troch programov, ktoré sú zamerané na drevo:

  1. Hľadanie pokladu –  je to program plný dobrodružstiev, počas ktorého budú deti hľadať poklad po celom múzeu. Dobrodruhovia budú v skupinách spoločne rozmýšľať nad dômyselnými úlohami, budú rozvíjať svoje logické myslenie, kreativitu a schopnosť pracovať v skupine.

Trvanie programu: 150 minút

Cena: 2,50 €

 

  1. Intarzia – žiaci sa vďaka vystaveným predmetom oboznámia s touto technikou, ktorá sa nazýva aj maľovanie drevom. Netradičná vyučovacia hodina sa odohráva vo výstavnej sále, kde zákulisie tvorí aktuálna výstava. Deti si pripravia svoj vlastný mozaikový obraz s ilúziou hĺbky. Program je plný fantázie a tvorenia.

Trvanie programu: 60 minút

Cena: 2,50 €

 

  1. Dotyk dreva – na výstave sa nemôžeme dotýkať zbierkových predmetov, a preto sme pripravili jedinečný program, v rámci ktorého si deti v našich pivničných priestoroch môžu vyskúšať a chytiť predmety, ktoré máme aj vystavené.

Trvanie programu: 60 – 90 minút

Cena: 1,50 €

NOVINKA: od septembra akceptujeme aj KULTÚRNE POUKAZY, s ktorými môžete uhradiť vstupné do múzea (1 euro/žiak).

Programy ponúkame v slovenskom aj maďarskom jazyku a sú dostupné do 24. septembra 2022. Na programy je potrebné sa vopred prihlásiť e-mailom alebo telefonicky: muzeumgalanta69@gmail.com // 031/780 55 35. Priebeh programu vždy prispôsobíme veku danej skupiny.

Mohlo by vás zaujímať

V podobnej kategórii sa nachádzajú aj tieto programy

Stále programy pre MŠ vo VMGa

Materské školy
Vlastivedné múzeum v Galante
06.10.2021 - 20.12.2023

Pre materské školy sme si pripravili pár programov, z ktorých si môžete vyberať počas celého roka. Téma Vianoce a Veľké noc sú viazané k určitým […]

Prednášky o zaujímavostiach z ľudového prostredia

Základné školy – 1. stupeň, Základné školy – 2. stupeň, Gymnáziá, Stredné školy
Vlastivedné múzeum v Galante
04.04.2019 - 31.12.2022

Vlastivedné múzeum v Galante si pre Vás pripravilo bohatú ponuku prednášok z oblasti etnológie. Mlyny a mlynárske remeslo v oblasti Malého Dunaja a dolného toku […]

Stále expozície Vlastivedného múzea v Galante

Materské školy, Základné školy – 1. stupeň, Základné školy – 2. stupeň, Gymnáziá, Stredné školy, Vysoké školy, Rodiny a individuálni návštevníci, Návštevníci s hendikepom, Pedagógovia, Seniori
Vlastivedné múzeum v Galante
03.12.2014 - 31.12.2022

Vďaka rozšíreným priestorom Vlastivedného múzea v Galante si návštevníci môžu pozrieť sedem stálych expozícií: Mestská bytová kultúra  – predstavuje dve kolekcie historického nábytku z konca 19. a začiatku […]