Centrálny portál edukačných aktivít múzeí SR

Drevorezby

Materské školy, Základné školy – 1. stupeň, Základné školy – 2. stupeň, Gymnáziá, Stredné školy, Rodiny a individuálni návštevníci, Pedagógovia, Seniori
Horehronské múzeum v Brezne, Nám. gen. M. R. Štefánika 55/47, 977 01 Brezno
25.10.2019 - 24.11.2019
slovenský jazyk a literatúra, prvouka, prírodoveda, vlastiveda, občianska náuka, etická výchova, náboženská výchova, pracovné vyučovanie, technika, výtvarná výchova
Interaktívne (detsky orientované) expozície a výstavy, Kultúrne programy

Drevorezby je výstižný názov výstavy inštalovanej v Horehronskom múzeu, na ktorej predstavuje svoju tvorbu rodák z Pohronskej Polhory Ján Pindiak.

Ľudový rezbár patrí do generácie narodenej v polovici 20. storočia. Od mladosti ho živilo remeslo, nakoľko je vyučeným murárom. Jeho druhé remeslo – rezbárstvo mu však učarovalo už v detstve a v dospelosti sa mu stalo záľubou. „Zaujímalo ma to odmala, keď som kedysi na Polhore kozy pásol, tak nožík bol vždy v ruke“, hovorí o svojich začiatkoch pán Pindiak.  Prvé píšťalky a vyrezávané palice s hrdosťou ukazoval svojim kamarátom a najbližším. Učiteľov nepotreboval. Námety na prácu čerpal z prostredia horehronských dedín a čoskoro si našla mnoho obdivovateľov. Okoliu učaroval remeselník svojou šikovnosťou a nápaditosťou. Spočiatku svoju záľubu a jej výsledky prezentoval počas folklórneho festivalu Horehronské dni spevu a tanca v Heľpe, v  súčasnosti  je ho možné stretnúť na mnohých folklórnych festivaloch a jarmokoch na Slovensku.

Pre breznianskeho diváka je tvorba Jána Pindiaka nie neznáma. Je jedným z tvorcov dreveného betlehemu, ktorý pravidelne počas vianočného obdobia krášli centrum Brezna. V jeho rukách dostal podobu jeden z troch kráľov a žena s chlapcom.

Pripravená výstava drevorezieb je už druhá v poradí, ktorú Horehronské múzeum v spolupráci s Jánom Pindiakom pripravilo. Prvá bola realizovaná v roku 2004.

Výstavu je možné navštíviť v termíne od 25.10.2019 do 24.11.2019.

Horehronské múzeum v Brezne, Nám. gen. M. R. Štefánika 55/47, 977 01 Brezno