Centrálny portál edukačných aktivít múzeí SR

Fašiangové veselie

Materské školy, Základné školy – 1. stupeň, Základné školy – 2. stupeň, Gymnáziá, Stredné školy
Hornonitrianske múzeum v Prievidzi, Košovská cesta 9, 971 01 Prievidza
18.02.2019 - 01.03.2019
vlastiveda, dejepis, občianska náuka, etická výchova, výtvarná výchova
Lektoráty, Tvorivé dielne a workshopy

Podujatie Fašiangové veselie vtiahne návštevníkov do úžasného sveta predstavivosti, ľudskej spontánnosti, komických situácií a nápaditých prestrojení. Interaktívna prezentácia s rozprávaním prinesie autentický pohľad na fašiangové zvyky, majúce na Slovensku rozmanitú podobu zábavných obradov, sprievodov, piesní, tancov, hier i spôsobov maskovania. Zároveň predstaví odkaz ľudového zvykoslovia týchto dní v regióne hornej Nitry. Množstvo inšpirácií, farieb, kreatívneho materiálu zaiste podnieti fantáziu a zručnosť pri tvorbe masiek, nesúcich sa v duchu tradícií so štipkou novodobej kreácie.

Účasť na podujatí je potrebné nahlásiť najmenej dva dni vopred na tel. č. : 046 / 542 30 54 alebo na e-mailovej adrese: info@muzeumpd.sk

Vstupné: 1 € alebo 1 kultúrny poukaz

Stránka podujatia: http://www.muzeumpd.sk/podujatia/fasiangove-veselie-1.html

Hornonitrianske múzeum v Prievidzi, Košovská cesta 9, 971 01 Prievidza

Mohlo by vás zaujímať

V podobnej kategórii sa nachádzajú aj tieto programy

Zo zeme a ohňa

Základné školy – 2. stupeň, Stredné školy
Hornonitrianske múzeum v Prievidzi, Košovská cesta 9, 971 01 Prievidza
02.03.2020 - 20.03.2020

Vývoj a históriu kachliarstva i kachľových pecí na Slovensku, ale i nahliadnutie do dejín výtvarných smerov od gotiky až po súčasnosť predstaví podujatie s tvorivou […]

Jarné prázdniny v múzeu

Rodiny a individuálni návštevníci, Návštevníci s hendikepom
Hornonitrianske múzeum v Prievidzi, Košovská cesta 9, 971 01 Prievidza
24.02.2020 - 27.02.2020

Tvorivé dielne s edukačným charakterom v čase jarných prázdnin Trenčianskeho kraja. 24. 2. Na počiatku hlina… … na konci majstrovské dielo, inšpirácia aktuálnou výstavou Kachliarstvo […]