Centrálny portál edukačných aktivít múzeí SR

Fašiangové veselie

Materské školy, Základné školy – 1. stupeň, Základné školy – 2. stupeň, Gymnáziá, Stredné školy
Hornonitrianske múzeum v Prievidzi, Košovská cesta 9, 971 01 Prievidza
18.02.2019 - 01.03.2019
vlastiveda, dejepis, občianska náuka, etická výchova, výtvarná výchova
Lektoráty, Tvorivé dielne a workshopy

Podujatie Fašiangové veselie vtiahne návštevníkov do úžasného sveta predstavivosti, ľudskej spontánnosti, komických situácií a nápaditých prestrojení. Interaktívna prezentácia s rozprávaním prinesie autentický pohľad na fašiangové zvyky, majúce na Slovensku rozmanitú podobu zábavných obradov, sprievodov, piesní, tancov, hier i spôsobov maskovania. Zároveň predstaví odkaz ľudového zvykoslovia týchto dní v regióne hornej Nitry. Množstvo inšpirácií, farieb, kreatívneho materiálu zaiste podnieti fantáziu a zručnosť pri tvorbe masiek, nesúcich sa v duchu tradícií so štipkou novodobej kreácie.

Účasť na podujatí je potrebné nahlásiť najmenej dva dni vopred na tel. č. : 046 / 542 30 54 alebo na e-mailovej adrese: info@muzeumpd.sk

Vstupné: 1 € alebo 1 kultúrny poukaz

Stránka podujatia: http://www.muzeumpd.sk/podujatia/fasiangove-veselie-1.html

Hornonitrianske múzeum v Prievidzi, Košovská cesta 9, 971 01 Prievidza

Mohlo by vás zaujímať

V podobnej kategórii sa nachádzajú aj tieto programy

Prázdninové stredy v múzeu 2019

Rodiny a individuálni návštevníci, Návštevníci s hendikepom
Hornonitrianske múzeum v Prievidzi, Košovská cesta 9, 971 01 Prievidza
03.07.2019 - 28.08.2019

Tvorivé dielne s náučným charakterom nielen pre prázdninujúcich školákov. Témy a termíny jednotlivých dielní: 3. júl 2019 LITOGRAFÉLIE grafika inšpirovaná skamenelinami zo zbierok múzea 10. […]

Múzejné hry

Rodiny a individuálni návštevníci, Návštevníci s hendikepom
Hornonitrianske múzeum v Prievidzi, Košovská cesta 9, 971 01 Prievidza
01.01.2019 - 31.12.2019

Podujatie konajúce sa v poobedňajších hodinách každý pracovný utorok v čase 14.h – 17.h, ktoré je primárne určené rodinám a individuálnym návštevníkom poskytne nielen množstvo zábavy pri hraní […]

Z múzejného kufra

Základné školy – 2. stupeň
Hornonitrianske múzeum v Prievidzi, Košovská cesta 9, 971 01 Prievidza
01.01.2019 - 31.12.2019

Putovné kultúrno-vzdelávacie podujatie predstaví prírodné a kultúrno-spoločenské zaujímavosti miest a okolitých dedín horného Ponitria ukryté v originálnej náučnej spoločenskej hre, Krížom-krážom hornou Nitrou, zostavenej  odbornými zamestnancami Hornonitrianskeho múzea […]