Centrálny portál edukačných aktivít múzeí SR

Fleischmann Arthur Tour 2019 vedie do Japonska

Základné školy – 1. stupeň, Základné školy – 2. stupeň, Gymnáziá
Ateliér MMB
01.02.2019 - 31.05.2019
výtvarná výchova
Tvorivé dielne a workshopy, Súťaže

Múzeum mesta Bratislavy v spolupráci s Trustees of the Arthur Fleischmann Foundation a Veľvyslanectvom Japonska v Slovenskej republike organizuje tretí ročník projektu Fleischmann Arthur Tour 2019 – na ceste do Japonska, ktorého cieľom je priblížiť život a dielo významného bratislavského rodáka, sochára Arthura Fleischmanna.

Projekt sa realizuje v dvoch od seba nezávislých krokoch (môžete sa prihlásiť len do výtvarnej súťaže alebo len na tvorivý workshop):
– Výtvarná súťaž V zajatí japonského umenia v termíne 1. 2. do 3. 5. 2019
– Celodenný tvorivý workshop 31. 5. 2019

PODMIENKY VÝTVARNEJ SÚŤAŽE
– Termín konania súťaže: od 1. 2. do 3. 5. 2019
– Téma: V ZAJATÍ JAPONSKÉHO UMENIA
– Termín prihlásenia: do 30. 4. 2019 mailom na adresu martina.pavlikanova@bratislava.sk

PODMIENKY WORKSHOPU
– Termín konania workshopu: 31. 5. 2019
– NA WORKSHOP JE POTREBNÉ OBJEDNAŤ SA VOPRED najneskôr do 17. 5. 2019

Viac informácii na: http://www.muzeum.bratislava.sk/fleischmann-arthur-tour-2019-vedie-do-japonska/d-6116/p1=6550

Kontakt: martina.pavlikanova@bratislava.sk