Centrálny portál edukačných aktivít múzeí SR

Harmónia farieb

Základné školy – 1. stupeň, Základné školy – 2. stupeň, Gymnáziá, Stredné školy, Vysoké školy, Rodiny a individuálni návštevníci, Návštevníci s hendikepom, Pedagógovia, Seniori
Tribečské múzeum v Topoľčanoch, Krušovská 291/1, 955 01 Topoľčany
25.11.2020 - 08.02.2021

Výstava obrazov zo zbierkového fondu múzea.

……………….v príprave………………..

Vstupné:  dospelí – 0.80 €, školská mládež, dôchodcovia – 0,40 €.

Tribečské múzeum v Topoľčanoch, Krušovská 291/1, 955 01 Topoľčany