Centrálny portál edukačných aktivít múzeí SR

ČO PRE VÁS VODA ZNAMENÁ?

Základné školy – 1. stupeň, Základné školy – 2. stupeň, Gymnáziá, Stredné školy, Vysoké školy, Rodiny a individuálni návštevníci, Pedagógovia, Seniori
SMOPaJ - Slovenské múzeum ochrany prírody a jaskyniarstva, Školská 4, 031 01 Liptovský Mikuláš
18.03.2021 - 16.04.2021
prvouka, prírodoveda, fyzika, chémia, biológia, vlastiveda, geografia, etická výchova, výtvarná výchova, telesná a športová výchova
Tvorivé dielne a workshopy

Slovenské múzeum ochrany prírody a jaskyniarstva v spolupráci s Liptovskou vodárenskou spoločnosťou, a.s. pripravilo v rámci Svetového dňa vody výzvu pod názvom „Čo pre Vás voda znamená?“ Ide o kreatívnu aktivitu – vytvoriť čo najoriginálnejšiu fotografiu doplnenú krátkou myšlienkou (básnička, haiku, krátky text) na tému: Čo pre Vás voda znamená? Zo zaslaných „výtvorov“ bude pripravená online výstava, ktorá bude po skončení zverejnená na internetovej stránke múzea a sociálnych sieťach. Foto-výzva bude trvať do 16. apríla 2021. Cieľom výzvy a následnej výstavy je upútať pozornosť širokej verejnosti na vodu – jej hodnotu, význam, dostatok, čistotu a ochranu. Aktivita je určené deťom, žiakom, študentom, rodinám s deťmi, ale aj jednotlivcom a širokej verejnosti. Spomínanú aktivitu môžete využiť aj na hodinách biológie, alebo iných vyučovacích predmetoch.

Taktiež Vám ponúkame virtuálny vstup počas dištančného vyučovania prírodovedných predmetov zameraný na problematiku vody, ktorý by v prípade Vášho záujmu realizovala Liptovská vodárenská spoločnosť, a.s. prostredníctvom Ing. Tibor Burgera. Termín v období marec až jún v rámci školského roka 2020/2021 a konkrétny okruh tém si môžete dohodnúť vopred na mailovej adrese: tibor.burger@lvsas.sk alebo telefonicky na čísle +421 918 824 813. V prípade Vášho záujmu prosíme o rezerváciu niekoľko dní vopred.

Objavuj, foť a tvor! Pridajte sa k nám a posielajte svoje „výtvory“ cez formulár, ktorý nájdete na:

http://www.smopaj.sk/sk

http://www.smopaj.sk/sk/clanok/378-svetovy-den-vody

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfruO7ss_t7OU9b8RTyuIAdAMQMPIBfEE8z7jZRI5DzrX8yDg/viewform

Tešíme sa na Vašu hojnú účasť a Vaše „výtvory“.

SMOPaJ - Slovenské múzeum ochrany prírody a jaskyniarstva, Školská 4, 031 01 Liptovský Mikuláš