Centrálny portál edukačných aktivít múzeí SR

Interaktívna prednáška o živote a dielach G. Czuczora

Základné školy – 2. stupeň, Gymnáziá, Stredné školy
Múzeum Jána Thaina v Nových Zámkoch, Pribinova 6, Nové Zámky
01.01.2019 - 01.01.2025
dejepis
Interaktívne (detsky orientované) expozície a výstavy, Prednášky a besedy

Prednáška spojená s interaktívnou hrou v jazyku maďarskom, prípadne slovenskom.

Nutné prihlásiť sa aspoň 3 dni vopred na  tel. č. +421 35 6400626 alebo mailom na muzeumnz.vystavy@centrum.sk

Vybrané diela G. Czuczora

Priebeh aktivity:
1. Krátka prednáška v pamätnej izbe predstaví hlavné diania v živote maďarského básnika –farára, rodáka z obce Andovce, ako aj jeho významnejšie diela – básne, eposy (žiaci si prečítajú úryvky z vybraných básní) –v revolučných rokoch 1848-1849.
2. Po prednáške nasleduje prehliadka pamätnej izby.
3. Žiaci sa rozdelia do menších skupín (3-4), dostanú súbor otázok – otázky rieši každá skupinka samostatne. Po zodpovedaní všetkých otázok nasleduje spoločné riešenie a oprava nesprávnych odpovedí (odpovede na otázky sú obsiahnuté tak v prednáške, ako aj v pamätnej izbe).
4. Posledným bodom je vyskladania puzzle – na obrázku je spoločná socha G. Czuczora. a Aniána Jedlika v Győri

Múzeum Jána Thaina v Nových Zámkoch, Pribinova 6, Nové Zámky

Mohlo by vás zaujímať

V podobnej kategórii sa nachádzajú aj tieto programy

Kultúrne pamiatky mesta a okresu Nové Zámky

Základné školy – 2. stupeň, Gymnáziá, Stredné školy, Vysoké školy, Rodiny a individuálni návštevníci
Múzeum Jána Thaina v Nových Zámkoch, Pribinova 6, Nové Zámky
01.01.2019 - 01.01.2025

Prednáška dopĺňa učivo o pamiatkach nachádzajúcich sa v meste a okrese Nové Zámky. Podľa dohody môže byť kratšia a dlhšia verzia, tzn. kratšia verzia zachytáva […]

Zložky životného prostredia

Základné školy – 1. stupeň, Základné školy – 2. stupeň, Gymnáziá, Stredné školy
Múzeum Jána Thaina v Nových Zámkoch, Pribinova 6, Nové Zámky
01.01.2019 - 01.01.2025

Séria prednášok „Zložky životného prostredia“ pozostáva z niekoľkých blokov, ktoré majú viacero častí: „Srdečné pozdravy z atmosféry“ (o ovzduší, 6 prednášok), „Soil nad zlato“ (o […]

Vlastivedná prechádzka po kultúrnych pamiatkach mesta Nové Zámky

Základné školy – 2. stupeň, Gymnáziá, Stredné školy, Rodiny a individuálni návštevníci
Múzeum Jána Thaina v Nových Zámkoch, Pribinova 6, Nové Zámky
01.01.2019 - 01.01.2025

Prednáška je realizovaná v meste Nové Zámky, kde v rámci prehliadky pamätihodností sa účastníci oboznámia s históriou prvej a druhej novozámockej pevnosti a významnými osobnosťami, ktorých sochy a busty sú umiestnené […]