Centrálny portál edukačných aktivít múzeí SR

Ján Murgaš a Bábkové divadlo Našich detí v Banskej Bystrici/Výstavka od 15. 8. 2022

Základné školy – 1. stupeň, Základné školy – 2. stupeň, Gymnáziá, Stredné školy, Vysoké školy, Rodiny a individuálni návštevníci, Návštevníci s hendikepom, Pedagógovia, Seniori
Literárne a hudobné múzeum
15.08.2022 - 21.10.2022
slovenský jazyk a literatúra
Lektoráty

Štátna vedecká knižnica v Banskej Bystrici – Literárne a hudobné múzeum pripravilo od 15. 8. 2022 do 21. 10. 2022 výstavku Ján Murgaš a Bábkové divadlo Našich detí v Banskej Bystrici pri príležitosti 110. výročia narodenia Jána Murgaša, zakladateľa tohto amatérskeho súboru. Ján Murgaš sa narodil v Banskej Bystrici 15. 12. 1912, bol zamestnancom Mestskej elektrárne, jeho záľubou bolo motorové a bezmotorové lietanie, akvaristika, neskôr, keď už mal vlastné deti, bábkové divadlo. S myšlienkou založenia amatérskeho divadla prišiel počas druhej svetovej vojny, aby divadlo prinášalo deťom radosť a smiech. Súbor tvorili študenti zo stredných škôl v Banskej Bystrici, hlavne z Obchodnej akadémie. Niektorí sa divadlu venovali aj profesionálne. Činnosť súboru trvala od septembra 1943 do júna 1949.

Na výstavke zo zbierok Literárneho a hudobného múzea si môžete pozrieť materiály bábkarského súboru – fotoalbum, fotografie, scenáre hier v úprave Jána Murgaša, vtipné veršované texty Gašparka vytvorené Števom Šahanom a Jozefom Šurinom, strihy na bábky, nákresy konštrukcie divadla, výtvarné návrhy bábok a korešpondenciu s bábkarskou firmou Münzberg z Prahy, a to v budove Štátnej vedeckej knižnice na druhom poschodí.

Mária Lásková

http://muzped.zms.sk/wp-content/uploads/JMurgaš-výstavka-plagát.jpg

Mohlo by vás zaujímať

V podobnej kategórii sa nachádzajú aj tieto programy

DNI EURÓPSKEHO KULTÚRNEHO DEDIČSTVA V LITERÁRNOM A HUDOBNOM MÚZEU

Materské školy, Základné školy – 1. stupeň, Základné školy – 2. stupeň, Gymnáziá, Stredné školy, Vysoké školy, Rodiny a individuálni návštevníci, Návštevníci s hendikepom, Pedagógovia, Seniori
Literárne a hudobné múzeum
02.09.2022 - 30.09.2022

http://muzped.zms.sk/wp-content/uploads/EKD-kopie.jpg

PROGRAM LITERÁRNEHO A HUDOBNÉHO MÚZEA NA SEPTEMBER 2022

Materské školy, Základné školy – 1. stupeň, Základné školy – 2. stupeň, Gymnáziá, Stredné školy, Vysoké školy, Rodiny a individuálni návštevníci, Návštevníci s hendikepom, Pedagógovia, Seniori
Literárne a hudobné múzeum
01.09.2022 - 30.09.2022

http://muzped.zms.sk/wp-content/uploads/september-2022.jpg