Centrálny portál edukačných aktivít múzeí SR

Kam do prírody z Levíc

Základné školy – 1. stupeň, Základné školy – 2. stupeň, Gymnáziá, Stredné školy, Vysoké školy, Rodiny a individuálni návštevníci, Pedagógovia, Seniori
Tekovské múzeum v Leviciach, Sv. Michala 40, 934 69 Levice
12.07.2021 - 03.10.2021
slovenský jazyk a literatúra, prírodoveda, vlastiveda, geografia
Lektoráty

Prírodu Levíc, situovaných na území Hronskej nivy a Ipeľskej pahorkatiny určite nemožno porovnávať so strmými hrebeňmi a štítmi Tatier, s majestátom Dunaja a jeho lužných lesov či s bizarnosťou roklín Slovenského raja. Napriek tomu nájdeme v neďalekom okolí mesta veľa pekných lokalít, ktoré poskytujú možnosť aktívneho pohybu v prírode a sú zdrojom mnohých poznatkov. Väčšinou ide o náučné chodníky (NCH), budované v okolí od roku 1990 až do súčasnosti. Cieľom našej výstavy je poskytnúť najpotrebnejšie informácie o týchto lokalitách a zároveň pozvať vás na ich návštevu. Veríme, že absolvovanie vybraných trás vám prinesie príjemnú pohodu a veľa zaujímavých zážitkov v prírode.

Tekovské múzeum v Leviciach, Sv. Michala 40, 934 69 Levice

Mohlo by vás zaujímať

V podobnej kategórii sa nachádzajú aj tieto programy

Známi-neznámi Levičania

Základné školy – 2. stupeň, Gymnáziá, Stredné školy, Rodiny a individuálni návštevníci, Pedagógovia
Tekovské múzeum v Leviciach, Sv. Michala 40, 934 69 Levice
09.09.2021 - 28.11.2021

Projekt s názvom „Známi – neznámi Levičania“ prostredníctvom dvojice výstav približuje život a dielo levických osobností, ktoré sa významným spôsobom zapísali do histórie mesta Levice i do celospoločenského […]