Centrálny portál edukačných aktivít múzeí SR

Klenoty z múzejného depozitára

Základné školy – 1. stupeň, Základné školy – 2. stupeň, Gymnáziá, Stredné školy, Vysoké školy, Rodiny a individuálni návštevníci, Návštevníci s hendikepom, Pedagógovia, Seniori
Tribečské múzeum v Topoľčanoch, Krušovská 291/1, 955 01 Topoľčany
17.01.2019 - 12.03.2019
prvouka, prírodoveda, biológia, vlastiveda, dejepis, občianska náuka, výtvarná výchova
Lektoráty

Prezentácia tematickej a dobovej rozmanitosti predmetov z prírodovedných a spoločenskovedných zbierok múzea (botanika, mineralógia a petrológia, zoológia, archeológia, história, numizmatika, etnológia).

Vstupné: dospelí – 0,80 €, školská mládež, dôchodcovia – 0,40 €

Tribečské múzeum v Topoľčanoch, Krušovská 291/1, 955 01 Topoľčany

Mohlo by vás zaujímať

V podobnej kategórii sa nachádzajú aj tieto programy

Fašiangové smiechoty

Materské školy, Základné školy – 1. stupeň, Základné školy – 2. stupeň, Rodiny a individuálni návštevníci, Návštevníci s hendikepom
Tribečské múzeum v Topoľčanoch, Krušovská 291/1, 955 01 Topoľčany
11.02.2019 - 01.03.2019

Aj tento rok si Tribečské múzeum v Topoľčanoch pripomína fašiangy   rôznymi aktivitami . V úvodnej krátkej prednáške doplnenej obrazovým materiálom sa účastníci  dozvedia zaujímavé informácie o vzniku […]

Prednášková činnosť – botanika, zoológia, ekológia a environmentalistika, história

Základné školy – 1. stupeň, Základné školy – 2. stupeň, Gymnáziá, Stredné školy, Rodiny a individuálni návštevníci, Návštevníci s hendikepom, Pedagógovia, Seniori
Tribečské múzeum v Topoľčanoch, Krušovská 291/1, 955 01 Topoľčany
02.01.2019 - 27.12.2019

Tribečské múzeum v Topoľčanoch v roku 2019 ponúka školám a ďalším kolektívnym záujemcom nasledujúce témy prednášok: Botanika – Ing. Oľga Kostolná ( botanicka@tribecskemuzeum.sk ) Flóra chránených území […]

Za tajomstvami tôní

Materské školy, Základné školy – 1. stupeň, Základné školy – 2. stupeň, Rodiny a individuálni návštevníci
Tribečské múzeum v Topoľčanoch, Krušovská 291/1, 955 01 Topoľčany
09.01.2019 - 08.03.2019

Prezentačné podujatie s tvorivou dielňou zaujímavým hravým spôsobom predstaví živočíchy viazané na vodné biotopy. V úvodnej teoretickej časti sa návštevníci dozvedia veľa zaujímavostí o rybách, […]