Centrálny portál edukačných aktivít múzeí SR

Kolobeh života veriacich Židov – výchova k tolerancii

Základné školy – 2. stupeň, Gymnáziá, Stredné školy
SNM - Múzeum židovskej kultúry
01.01.2019 - 01.01.2023
dejepis, občianska náuka, etická výchova, náboženská výchova
Lektoráty, Prednášky a besedy

 

Dĺžka programu: 60 – 90 minút

Optimálny počet osôb v skupine: max. 30

 

Cieľom prehliadky expozície spojenej s lektorským výkladom je žiakom druhého stupňa základných škôl a študentom stredných škôl čo najvernejšie priblížiť život ortodoxnej židovskej rodiny a oboznámiť ich s tradíciami, náboženskými obradmi a sviatkami životného cyklu. Múzeum sa tak stáva miestom, kde si študenti, ale často aj pedagógovia dopĺňajú a prehlbujú získané vedomosti o židovskej kultúre a náboženstve so zameraním na stredoeurópsky kontext. Zámerom je rozvíjať pozitívne charakterové vlastnosti (tolerancia), ale aj etnické a kultúrne vedomosti mladých ľudí.

 

Vstupné je 2€ na žiaka/študenta, vyučujúci má ako sprievod vstup zdarma. Termín návštevy je potrebné objednať minimálne týždeň vopred. Programy sa dajú prispôsobiť konkrétnym požiadavkám. V prípade akýchkoľvek otázok nás neváhajte osloviť mailom alebo telefonicky.

Mohlo by vás zaujímať

V podobnej kategórii sa nachádzajú aj tieto programy

ONLINE „Virtuálna prehliadka“ stálou expozíciou SNM – Múzea židovskej kultúry v Bratislave

SNM - Múzeum židovskej kultúry
05.09.2022 - 01.09.2023

Online program určený pre učiteľov, ktorí by so svojimi žiakmi chceli navštíviť Múzeum židovskej kultúry, avšak kvôli diaľke, prípadne iným skutočnostiam nemôžu. „Virtuálne sprevádzanie“ pre […]

Košer – čo to je?

Základné školy – 1. stupeň, Základné školy – 2. stupeň, Gymnáziá, Stredné školy
SNM - Múzeum židovskej kultúry
01.10.2021 - 30.09.2023

V judaizme čo je čisté alebo nečisté upravujú pravidlá kašrutu. Sú stanovené v Tóre. Čo slovo košer znamená a k čomu sa viaže, sa žiaci a študenti dozvedia počas krátkej […]

Sme všetci rovnakí?

Základné školy – 1. stupeň
SNM - Múzeum židovskej kultúry
01.01.2019 - 01.01.2023

  Dĺžka programu: 60 minút Optimálny počet osôb v skupine: 20 – 25   V priestoroch expozície SNM – Múzea židovskej kultúry lektor prostredníctvom výkladu žiakom priblíži […]