Centrálny portál edukačných aktivít múzeí SR

Košer – čo to je?

Základné školy – 1. stupeň, Základné školy – 2. stupeň, Gymnáziá, Stredné školy
SNM - Múzeum židovskej kultúry
01.10.2021 - 30.09.2023
etická výchova, náboženská výchova
Lektoráty, Tvorivé dielne a workshopy, Prednášky a besedy

V judaizme čo je čisté alebo nečisté upravujú pravidlá kašrutu. Sú stanovené v Tóre. Čo slovo košer znamená a k čomu sa viaže, sa žiaci a študenti dozvedia počas krátkej prednášky. Košer sa najčastejšie používa vo vzťahu ku gastronómii, ale v širšom zmysle slova predstavuje aj všetko čo je povolené, vhodné alebo správne. Spoznanie a uvedomenie si týchto pravidiel vedie k odstraňovaniu predsudkov a stereotypného myslenia, k posilňovaniu náboženskej tolerancie a inklúzii.

 

V prípade záujmu je možné vzdelávací program rozšíriť o tvorivé dielne. Termín návštevy je potrebné objednať týždeň vopred. Vstupné na žiaka/študenta sú 2 € sprievod, ktorý je súčasťou skupiny má vstup zdarma. V prípade akýchkoľvek otázok nás neváhajte kontaktovať mailom alebo telefonicky.

 

Mohlo by vás zaujímať

V podobnej kategórii sa nachádzajú aj tieto programy

ONLINE „Virtuálna prehliadka“ stálou expozíciou SNM – Múzea židovskej kultúry v Bratislave

SNM - Múzeum židovskej kultúry
05.09.2022 - 01.09.2023

Online program určený pre učiteľov, ktorí by so svojimi žiakmi chceli navštíviť Múzeum židovskej kultúry, avšak kvôli diaľke, prípadne iným skutočnostiam nemôžu. „Virtuálne sprevádzanie“ pre […]

Kolobeh života veriacich Židov – výchova k tolerancii

Základné školy – 2. stupeň, Gymnáziá, Stredné školy
SNM - Múzeum židovskej kultúry
01.01.2019 - 01.01.2023

  Dĺžka programu: 60 – 90 minút Optimálny počet osôb v skupine: max. 30   Cieľom prehliadky expozície spojenej s lektorským výkladom je žiakom druhého stupňa základných […]

Sme všetci rovnakí?

Základné školy – 1. stupeň
SNM - Múzeum židovskej kultúry
01.01.2019 - 01.01.2023

  Dĺžka programu: 60 minút Optimálny počet osôb v skupine: 20 – 25   V priestoroch expozície SNM – Múzea židovskej kultúry lektor prostredníctvom výkladu žiakom priblíži […]