Centrálny portál edukačných aktivít múzeí SR

Kráľovské mesto Bozin

Materské školy, Základné školy – 1. stupeň, Základné školy – 2. stupeň, Gymnáziá, Stredné školy
Malokarpatské múzeum v Pezinku
21.01.2020 - 31.12.2020
prvouka, vlastiveda, dejepis
Dlhodobé programy

„Túlať sa po uličkách slobodného kráľovského mesta, spoznávať život jeho vtedajších obyvateľov, prežiť osudové okamihy… ocitni sa s nami v samom srdci príbehu Pezinka pod Malými Karpatmi! Tam, kde sa rodilo výnimočné víno a „tieklo potokom“ až na kráľovský dvor. Mesto, ktoré na mapách strednej Európy zaujalo svoje miesto už viac ako pred 800 rokmi, sa v minulosti tešilo významnému postaveniu v malokarpatskom regióne. Príď sa k nám do múzea na vlastné oči a uši presvedčiť, ako to vlastne začalo a čo sa za tie roky zmenilo.“

Vzdelávací program sa venuje základným historickým súvislostiam v kontextoch vývoja Pezinka a jeho vzrastajúceho významu v malokarpatskom regióne i mimo neho. Sleduje podložené dôkazy prvého osídlenia územia, kroky vedúce k získaniu štatútu slobodného kráľovského mesta a rozhodujúce okamihy pri utváraní tváre mesta.

Trvanie: 90 min
Cena: 2 €/osoba
Veková kategória: deti MŠ, žiaci ZŠ, študenti SŠ
Program je vhodným doplnením predmetu dejepis, prvouka, vlastiveda, regionálna výchova.