Centrálny portál edukačných aktivít múzeí SR

Leto v múzeu

Základné školy – 1. stupeň, Základné školy – 2. stupeň
Vlastivedné múzeum v Galante
05.06.2024 - 31.07.2024
vlastiveda, dejepis, etická výchova, náboženská výchova, výtvarná výchova
Lektoráty, Tvorivé dielne a workshopy

Aj tentokrát sme si pre letné školské a obecné tábory pripravili program vo Vlastivednom múzeu v Galante. Súčasťou každého programu bude aj prehliadka novej výstavy pod názvom Nie je stolička ako stolička. Na naše programy sa môžu prihlásiť cca 25 – 50 členné skupiny, trvanie programov je 90 – 150 minút. Jednotlivé programy sú dostupné aj v kombináciách, ak je počet detí v skupinke väčší alebo ak chcete v múzeu stráviť dlhší čas. Bližšie informácie nájdete nižšie.

V ponuke máme nasledujúce programy na letné obdobie:

TRADIČNÉ I NETRADIČNÉ HRY NA NÁDVORÍ – deti sa radi hrajú a ešte radšej sú, keď môžu tráviť čas vonku na čerstvom vzduchu. Preto sme si na nádvorí múzea pre nich pripravili hry vyrobené väčšinou z dreva. Teraz k rozptýleniu nebudú potrebovať ani mobilné telefóny, či internet, aby sa dobre zabavili. Čaká ich napr. domino, veža, krúžky, štyri v rade, tulipány, podkovičky….. Deti získajú počas programu pekné spoločné spomienky.

Trvanie programu: cca 90 minút

Cena: 3 €/dieťa

Max. počet účastníkov: 25

 

ZÁŽITKOVÉ PREHLIADKY – Počas tohto programu sa budeme deťom venovať v našich stálych expozíciách. Interaktívnym spôsobom si deti užijú prehliadku s lektorským výkladom. V mestskej bytovej kultúre im povieme viac o móde z prelomu 19. a 20. storočia, v tradičnej ľudovej kultúre sa zoznámia s regionálnymi zvyklosťami, v lekárni si môžu vymiešať vlastný elixír nesmrteľnosti a v archeológii budú potrebovať kreativitu na vyskladanie rozbitej nádoby.

Trvanie programu: cca 90 minút

Cena: 3 €/dieťa

Max. počet účastníkov: 50

 

MÁM RÁD MÚZEUM!? – Najskôr si s deťmi prezrieme stále expozície s lektorským výkladom. Táto hra sa hrá v skupinkách, kde v prvej časti sa zameriavame na vedomosti získané počas prehliadky, ktoré si overíme veľmi jednoduchým kvízom. Za správne odpovede získajú mince, ktoré v nasledujúcej časti hry môžu vymeniť za pomoc. V druhej časti budú potrebovať svoju fotografickú pamäť, pretože ich úlohou bude vyskladať pomocou obrázkov zdrobneninu mapy múzea.

Trvanie programu: cca 150 minút (v programe je zahrnutá aj 30 min. desiatková prestávka)

Cena: 4 €/dieťa

Max. počet účastníkov: 30

 

KOMBINOVANÉ PROGRAMY:

Tradičné i netradičné hry na nádvorí + Nie je stolička ako stolička

Tradičné i netradičné hry na nádvorí + Portrét

Tradičné i netradičné hry na nádvorí + Ornamentika

Cena kombinovaných programov: 5 €/dieťa

Trvanie programu: cca 150 minút (pri väčších skupinách 40+ detí – 1 hod. hry na nádvorí, 1 hod. druhý vybratý program, potom nasleduje 30 minutová desiatová prestávka a v 2 hod. sa skupiny vystriedajú)

Max. počet účastníkov: 50

 

Programy, s ktorými sa dajú kombinovať hry na nádvorí:

NIE JE STOLIČKA AKO STOLIČKA – dočasná výstava, ktorá nás oboznámi s históriou zubného lekárstva a zubnej starostlivosti. Lebo kto by si to len pomyslel, že praveký človek už mohol vykonávať aj určité činnosti v oblasti starostlivosti o ústnu dutinu? Po rozkvete staroveku sa zubné lekárstvo v stredoveku obmedzilo len na extrakciu zubov, čo bolo v mnohých prípadoch považované za skutočnú príťažlivú atrakciu. Prečo sa, ale o naše zuby v určitom období starali kováči, či holiči? Počas programu sa môžete dozvedieť veľmi veľa zaujímavých informácií o histórii a vývoji stomatológie. Na záver programu sme si pre deti pripravili tematické maľovánky, kvízy, osemsmerovky, krížovky, aby nezabudli na získané zaujímavé informácie.

PORTRÉT – nezvyčajná hodina výtvarnej výchovy sa uskutoční priamo vo výstavnej sále Vlastivedného múzea v Galante, kde zákulisie tvoria originálne portréty významného regionálneho maliara Antona Dubrovského. Program sa sústredí na analytické pozorovanie tváre. Cieľom je nakresliť farebný autoportrét s dôrazom na proporcie tváre.

ORNAMENTIKA – v priestoroch Tradičnej ľudovej kultúry galantského regiónu sa oboznámime s motívmi na ľudových krojoch, nábytku, nástenných pamiatkach a ďalších predmetoch. Deti si obohatia svoje vedomosti spojené so životom našich predkov, keď ešte všetky spomínané výtvory mali jednu spoločnú vec a to, že ich unikátnosť vyzdvihovala ornamentálna výzdoba. Cieľom bude oboznámiť sa s regionálnou ornamentikou a precvičiť si jej kresbu a vytvoriť si záložku.

Mohlo by vás zaujímať

V podobnej kategórii sa nachádzajú aj tieto programy

Nie je stolička ako stolička

Materské školy, Základné školy – 1. stupeň, Základné školy – 2. stupeň, Gymnáziá, Stredné školy, Vysoké školy, Rodiny a individuálni návštevníci, Návštevníci s hendikepom, Pedagógovia, Seniori
Vlastivedné múzeum v Galante
30.05.2024 - 31.08.2024

Vo Vlastivednom múzeu v Galante vás čaká netradičná nová výstava pod názvom Nie je stolička ako stolička. Darmo by sme, ale vo výstavných priestoroch hľadali […]