Centrálny portál edukačných aktivít múzeí SR

Letom stredovekom

Základné školy – 2. stupeň, Gymnáziá, Stredné školy, Pedagógovia
SNM - Múzeum bábkarských kultúr a hračiek, Zámocká 1, 992 01 Modrý Kameň
01.01.2013 - 31.12.2023
slovenský jazyk a literatúra, informatika, prírodoveda, vlastiveda, dejepis, geografia, občianska náuka, etická výchova
Publikácie a multimédiá, Metodický materiál pre pedagógov

Voľne šíriteľná publikácia.

Metodická príručka k rovnomennému vzdelávaciemu projektu je predovšetkým určená pedagógom, ktorí vyučujú dejepis prípadne informatiku na základných školách. Projekt je zameraný na správne a zmysluplné využívanie internetu pri bádaní o stredoveku. Žiaci sa pomocou praktických cvičení učia vyhľadávať informácie na internete, overovať si ich autora, overujú si stránky, na ktorých sú texty publikované a spracúvajú referáty o bežnom živote obyvateľov hradu v období vrcholného stredoveku. Príručka tiež predstavuje druhú časť projektu, kedy sa škola zúčastňuje špeciálnej „hodiny dejepisu“ priamo na hrade Modrý Kameň a žiaci sa pomocou rekvizít, replík a kostýmov stávajú hradnými obyvateľmi.

Príručku je možné modifikovať a použiť aj na hodinách etickej či občianskej výchovy, literatúry, prírodovedy, geografie a pod.

Príručka je voľne šíriteľný materiál (pre podrobnosti viď tiráž) a stiahnuť si ju môžete tu (PDF, 8,9 MB).

SNM - Múzeum bábkarských kultúr a hračiek, Zámocká 1, 992 01 Modrý Kameň

Mohlo by vás zaujímať

V podobnej kategórii sa nachádzajú aj tieto programy

Taký obyčajný život … v stredoveku

Základné školy – 2. stupeň, Gymnáziá, Stredné školy, Pedagógovia
SNM - Múzeum bábkarských kultúr a hračiek, Zámocká 1, 992 01 Modrý Kameň
01.01.2013 - 31.12.2023

Jaroslav Hanko: Taký obyčajný život … v stredoveku Brožúra pojednáva o štyroch spoločenských vrstvách (šľachta, vojenstvo, deti a služobníctvo), ktoré spolu žili na malých súkromných […]

Hračkovisko

SNM - Múzeum bábkarských kultúr a hračiek, Zámocká 1, 992 01 Modrý Kameň
01.01.2013 - 31.12.2023

Voľná hra v herni, 30 min. Prehliadku stálych expozícií hračiek je možné spojiť s hrou. Deti sa môžu pohrať v herni múzea a sami si […]

Bábkarské tvorivé dielne – Bábková dielňa

Materské školy, Základné školy – 1. stupeň, Základné školy – 2. stupeň, Gymnáziá, Návštevníci s hendikepom
SNM - Múzeum bábkarských kultúr a hračiek, Zámocká 1, 992 01 Modrý Kameň
01.01.2013 - 31.01.2023

Tvorivé dielne zamerané na výrobu bábok, 60 min. Tvorivé dielne, v ktorých sa žiaci oboznamujú s materiálmi a technikami tvorby bábok a skúšajú ich vytvárať […]