Centrálny portál edukačných aktivít múzeí SR

Malý – veľký príbeh jedného osudu…/VÝSTAVA od 3. 6. 2022

Vysoké školy, Rodiny a individuálni návštevníci, Pedagógovia, Seniori
Literárne a hudobné múzeum
03.06.2022 - 26.08.2022
slovenský jazyk a literatúra, hudobná výchova
Lektoráty, Prednášky a besedy

Štátna vedecká knižnica v Banskej Bystrici

Literárne a hudobné múzeum Vás pozýva na výstavu Jána Móryho (1892 – 1978)

Malý – veľký príbeh jedného osudu…

pri príležitosti 130. výročia narodenia skladateľa.

Od 3. 6. 2022 – 26. 8. 2022 vo výstavných priestoroch v expozícii Múzeum – domov múz.

http://muzped.zms.sk/wp-content/uploads/Moory9-kopieWEB.jpg