Centrálny portál edukačných aktivít múzeí SR

Mária Terézia a Bratislava

Základné školy – 1. stupeň, Základné školy – 2. stupeň
SNM - Historické múzeum
18.01.2018 - 18.01.2022
slovenský jazyk a literatúra, matematika, prírodoveda, chémia, biológia, vlastiveda, dejepis, geografia, občianska náuka, etická výchova, náboženská výchova, hudobná výchova, výtvarná výchova, telesná a športová výchova
Publikácie a multimédiá, Metodický materiál pre pedagógov

Interaktívna knižka zo zbierok SNM a partnerských múzeí. Predstavuje Máriu Teréziu a jej obdobie v súvislosti s Bratislavským hradom a Bratislavou. V desiatich prierezových kapitolách sa deti dozvedia ako dala Mária Terézia prestavať Bratislavský hrad, ako prebiehala jej korunovácia za uhorskú panovníčku, ako sa zabávala a aký vzťah mala k svojej rodine. Publikácia je vhodná ako učebná pomôcka pre pedagógov. Publikáciu je možné si zakúpiť v múzejnom obchode SNM-HM alebo na eshope www.snm.sk. Cena 4 eur.

Viac metodických materiálov pre pedagógov nájdete na https://www.snm.sk/?historicke-muzeum-vzdelavanie

Mohlo by vás zaujímať

V podobnej kategórii sa nachádzajú aj tieto programy

Metodické materiály pre pedagógov Dejiny Slovenska

Základné školy – 1. stupeň, Základné školy – 2. stupeň, Gymnáziá, Stredné školy
SNM - Historické múzeum
18.01.2015 - 28.01.2022

Metodické materiály pre pedagógov k expozícii Dejiny Slovenska ale aj iným vybraným výstavám SNM- Historického múzea nájdete na voľné stiahnutie na https://www.snm.sk/?historicke-muzeum-vzdelavanie.  

Vzdelávacia miestnosť u Lišiaka

Materské školy, Základné školy – 1. stupeň, Základné školy – 2. stupeň, Gymnáziá, Stredné školy, Vysoké školy, Rodiny a individuálni návštevníci, Návštevníci s hendikepom, Pedagógovia, Seniori
SNM - Historické múzeum
18.01.2015 - 18.01.2023

SNM – Historické múzeum má na vzdelávacie aktivity, prednášky, tvorivé dielne špeciálnu miestnosť U Lišiaka. Miestnosť je k dispozícii s lektorom, múzejným pedagógom ale aj samostatne […]

Karol Plicka a Martin Benka objavujú Slovensko

Základné školy – 1. stupeň
SNM - Historické múzeum
18.12.2018 - 18.01.2022

Interaktívna knižka ako doplnok k učebnici Vlastivedy pre 4. ročník ZŠ. Deti objavujú cesty od Tatier k Dunaju, od Dunaja k Hornádu a od Hornádu […]