Centrálny portál edukačných aktivít múzeí SR

Múzejné hry

Rodiny a individuálni návštevníci, Návštevníci s hendikepom
Hornonitrianske múzeum v Prievidzi, Košovská cesta 9, 971 01 Prievidza
01.01.2019 - 31.12.2019
prvouka, prírodoveda, vlastiveda, dejepis, geografia, občianska náuka, etická výchova, technika, výtvarná výchova
Tvorivé dielne a workshopy, Dlhodobé programy, Kultúrne programy

Podujatie konajúce sa v poobedňajších hodinách každý pracovný utorok v čase 14.h – 17.h, ktoré je primárne určené rodinám a individuálnym návštevníkom poskytne nielen množstvo zábavy pri hraní viac či menej známych spoločenských hier, ale i širokospektrálne poznanie zaujímavostí Slovenska i odľahlejších kútov našej planéty. Nebude chýbať ani tvorivý kútik tematicky zameraný na kreatívnu realizáciu výtvarných diel inšpirovanú muzeálnymi artefaktmi.

Program je k dispozícii i návštevníkom v organizovaných skupinách. V tomto prípade je však účasť na podujatí potrebné nahlásiť vopred na tel. č. : 046 / 542 30 54 alebo na e-mailovej adrese : info@muzeumpd.sk

Vstupné: 1 € alebo 1 kultúrny poukaz

Hornonitrianske múzeum v Prievidzi, Košovská cesta 9, 971 01 Prievidza