Centrálny portál edukačných aktivít múzeí SR

Chodíme do múzea

Materské školy
Vlastivedné múzeum v Galante
05.10.2021 - 30.06.2022
vlastiveda, dejepis
Lektoráty

Pravidelná návšteva múzea v predškolskom veku dáva priestor pre zážitkové vzdelávanie mimo škôlky. Séria múzejno-pedagogických programov s názvom Chodíme do múzea ponúka na každý mesiac inú tematiku, ktoré sú spojené so stálymi expozíciami, s dočasnými výstavami, s ročnými obdobiami a tradíciami.

Cieľom programov je dostať sa do povedomia malých škôlkarov a ukázať im, že múzeum je miesto, kde sa môžu naučiť veľa nového. Deti u nás získajú lepšiu predstavu, o tom ako žili ich predkovia nielen v meste, ale aj na dedine, akým prácam a čomu všetkému sa museli venovať, aby si zarobili na svoje živobytie a ako ich ovplyvňovali jednotlivé dni. Preto sme si pripravili témy, ktoré sú spojené so stálymi expozíciami, s dočasnými výstavami a dokonca aj s ročnými obdobiami, sviatkami, zvykmi a tradíciami.

V našom múzeu im priblížime kultúru a regionálne zaujímavosti Galanty a jej okolia. Na začiatku každého programu deti získajú zaujímavé informácie o aktuálnej téme. Ich úlohou bude všímať si nové prostredie a veci, ktoré ich obklopujú. V rámci našich tém s nimi budeme porovnávať jednotlivé odevy, nábytok, zbierkové predmety, ale aj tradície a zvyky. Deti by následne mali vedieť poukázať na rozdiely medzi jednotlivými predmetmi a medzi tým, ako niečo vyzeralo v minulosti a ako dnes. Počas celého programu budú dostávať otázky. My ich, ale hlavne povedieme k tomu, aby ony samy kládli otázky, ktoré sú spojené s danou témou, alebo predmetmi, ktoré vidia a zaujali ich.

Aby si deti lepšie upevnili svoje nové vedomosti, na záver programu im pripravíme tvorivé dielne alebo si vyfarbia obrázok k téme, ktorú sme rozoberali.

Programy na školský rok 2021/2022

Mesiac: OKTÓBER

Téma: KTO SÚ TO KUFFNEROVCI A PREČO BUDEME MAĽOVAŤ OBRÁZKY?

Popis: Túto tému si spojíme s našou dočasnou výstavou „Kuffnerovská umelecká zbierka“. Na začiatok si povieme niečo o živote rodiny Kuffnerovcov a prečo tu máme takúto výstavu. Potom prejdeme na umeleckú zbierku a jej obrazy. Aby to bolo pre nich čo najjednoduchšie,  budeme sa rozprávať s deťmi o tom, prečo sa im páčia, alebo nepáčia jednotlivé obrazy. Aké farby by oni používali. A aké obrazy by sa dostali do ich vlastnej zbierky. Na záver si s deťmi nakreslíme obraz podľa ich vlastnej predstavivosti.

 

Mesiac: NOVEMBER

Téma: AKO VYZERAL DEDINSKÝ ŽIVOT POČAS JESENNÉHO OBDOBIA

Popis: Máme tu ďalšie ročné obdobie, počas ktorého sme mali a ešte stále máme nejaké zvyky a tradície, ktoré sa dodržujú. O to menej si ale pamätáme, aké práce sa vykonávali kedysi na dedine počas jesene. Preto sa na túto tému pozrieme poriadne. Budeme sa rozprávať napr. o témach ako sú hody, páračky, čo je to konope a ľan, ukladanie kapusty, jesenné tradície, zvyky, povery a aké úkony sa museli vykonávať v jednotlivé dni. Na záver si vo veľkej miestnosti urobíme jesennú dekoráciu.

 

Mesiac: DECEMBER

Téma: VIANOCE

Popis: S deťmi sa porozprávame o tom, ako vyzerali Vianoce kedysi v minulosti a ako ich trávime dnes. Povieme si aj niečo o adventnom období, zimných prácach a prípravách na tento sviatok. Kedy sa betlehemovalo a čo to znamenalo? Budeme hľadať odpovede aj na pár ďalších zaujímavých otázok typu: Prečo sa gazdiná nemohla postaviť od štedrovečerného stola? Odkedy máme vianočné stromčeky? Kedy sme začali dávať na stromček salónky? Čo majú spoločné s týmto sviatkom anjeli, Lucia, Mikuláš, Krampus, Ondrej, Katarína….? Aké jedlá sme mohli a aké jedlá sme nemohli jesť počas štedrovečernej večeri, či adventného obdobia?….

 

Mesiac: JANUÁR

Téma: ČO SA SKRÝVA POD ŠATAMI?

Popis: S deťmi sa porozprávame o tom, aká spodná bielizeň sa nosila v minulosti na základe našej novej dočasnej výstavy pod názvom „Čo sa skrýva pod šatami“. Vďaka vystaveným kusom si deti budú vedieť lepšie predstaviť, aké rôzne vrstvy sa nosili. Povieme si aj niečo o pravidlách odievania a prečo potrebovali ženy pomoc pri obliekaní jednotlivých vrstiev oblečenia. Bol nejaký rozdiel medzi tým, čo sa nosilo na dedine a čo v meste? Vedeli ste, že dokonca u veľmi bohatých žien to bol hotový rituál, ktorý mohol trvať aj niekoľko hodín? Našťastie veľmi veľa zaujímavých informácií v sebe skrýva táto výstava a téma.

 

Mesiac: FEBRUÁR

Téma: ODIEVANIE

Popis: Nadviažeme na tému „Čo sa skrýva pod šatami“ a prejdeme si mestský typ obliekania. Túto tému si spojíme aj s našou stálou expozíciou Mestskej bytovej kultúry, na základe ktorej sa zameriame na obdobie druhej polovici 19. storočia a začiatok 20. storočia. Obrázkový materiál nám pomôže v tom, aby sme si lepšie vedeli predstaviť, ako sa „móda“ menila v tomto období. S deťmi sa potom presunieme naspäť do veľkej sály, kde ich budú čakať tvorivé dielne s danou tematikou.

 

Mesiac: MAREC

Téma: VEĽKÁ NOC – ZVYKY A TRADÍCIE

Popis: K tejto téme si najskôr povieme pár viet o období pred Veľkou nocou ako napr. o fašiangoch, štyridsaťdňovom pôste, Popolcovej strede… až sa prepracujeme k hlavnej téme a k predveľkonočnému a veľkonočnému obdobiu. Aké dni sa s týmto sviatkom spájajú? Čo všetko robili ľudia v tomto čase a ako sa naň pripravovali? Kam zmizli zvony z kostolov? Prečo máme v tomto období zaujímavo pomenované jednotlivé dni a ako sú s nimi spojené zvyky a tradície? A čo majú spoločné s Veľkou nocou maľované vajíčka, bahniatka, zajačikovia, sliepočky, baranček a zeleň? ….

 

Mesiac: APRÍL

Téma: GALANTA NA STARÝCH POHĽADNICIACH

Popis: Tento mesiac budeme mať ďalšiu zaujímavú tému, ktorá bude spojená s našou aktuálnou výstavou. Vďaka vystaveným pohľadniciam si budeme vedieť lepšie predstaviť, ako vyzerala Galanta v minulosti a ako vyzerá dnes. Priblížime si zaujímavé osudy a zmeny, ktoré nastali v Galante za určité obdobie. Potom si s deťmi vytvoríme svoje vlastné galantské pohľadnice.

 

Mesiac: MÁJ

Téma: ARCHEOLÓGIA PRE DETI

Popis: Tentokrát sa deti zahrajú na archeológov. Najskôr si objasníme: Kto je archeológ? Čo robí? O čo sa zaujíma? Čo všetko si musí všímať? Deti potom dostanú rôzne úlohy, ktoré im túto prácu priblížia. Okrem toho si pozrieme aj archeologické nálezy v stálych expozíciách. Povieme si pár zaujímavostí, napr. aj o tom, či sa dá nájsť zahrabaný poklad? A ak áno, tak čo s ním máme robiť? Kto ho môže vykopať? Z čoho pozostáva práca archeológa, ktorý je vonku v teréne? A čo robí archeológ v múzeu? Program deťom priblíži prácu archeológa.

 

Mesiac: JÚN

Téma: DREVO A JEHO VYUŽITIE

Popis: Aj táto naša téma bude spojená s aktuálnou výstavou. S drevom sa stretávame každý deň a ani si neuvedomujeme, aké je pre nás dôležité a čo všetko vďaka nemu máme. Drevo je pravdepodobne najstarší materiál, ktorý začali naši predkovia používať a používa sa až dodnes. Z dreva sa kedysi vyrábali budovy, mosty, rôzne konštrukcie, dokonca drevené zariadenia v mlynoch, v remeselníckych dielňach, vyrábalo sa z neho poľnohospodárske náradie, ale aj dekoratívne predmety, predmety do domácnosti, truhlice na šaty, hračky, sochy, oltáre …. drevo má všestranné využitie, a preto si vyberieme len pár z vystavených predmetov, o ktorých si povieme niečo viac. Na konci nás čakajú tvorivé dielne.

Všetky programy ponúkame v slovenskom aj maďarskom jazyku.

Na programy sa môžete prihlásiť cez formulár: https://forms.gle/g8tRPy4TggmqksRU6 

Zmena programu vyhradená na základe aktuálnych pandemických opatrení, alebo v prípade zmeny dočasnej výstavy.

Mohlo by vás zaujímať

V podobnej kategórii sa nachádzajú aj tieto programy

Stále programy pre MŠ vo VMGa

Materské školy
Vlastivedné múzeum v Galante
06.10.2021 - 20.12.2023

Pre materské školy sme si pripravili pár programov, z ktorých si môžete vyberať počas celého roka. Téma Vianoce a Veľké noc sú viazané k určitým […]

Baroque selfie

Základné školy – 2. stupeň, Gymnáziá, Stredné školy
Vlastivedné múzeum v Galante
17.09.2021 - 30.11.2021

Vlastivedné múzeum v Galante Vás srdečne pozýva na nové aktuálne múzejno-pedagogické programy spojené s výstavou pod názvom Kuffnerovská umelecká zbierka. Tentokrát sa žiaci môžu tešiť na netradičnú […]

Opäť spolu!

Základné školy – 1. stupeň, Základné školy – 2. stupeň
Vlastivedné múzeum v Galante
17.09.2021 - 30.11.2021

Vlastivedné múzeum v Galante Vás srdečne pozýva na nové aktuálne múzejno-pedagogické programy spojené s výstavou pod názvom Kuffnerovská umelecká zbierka. Tentokrát sa žiaci môžu tešiť na netradičnú […]