Centrálny portál edukačných aktivít múzeí SR

Múzeum dokorán 2019

Materské školy, Základné školy – 1. stupeň, Základné školy – 2. stupeň, Gymnáziá, Stredné školy, Rodiny a individuálni návštevníci, Návštevníci s hendikepom, Seniori
Hornonitrianske múzeum v Prievidzi, Košovská cesta 9, 971 01 Prievidza
17.05.2019 - 18.05.2019
prvouka, prírodoveda, vlastiveda, dejepis, geografia, občianska náuka, etická výchova
Lektoráty, Interaktívne (detsky orientované) expozície a výstavy, Kultúrne programy

Pre návštevníkov je pripravený súbor kombinovaných podujatí k medzinárodnému dňu múzeí a Noci múzeí 2019.

 

Expozícia:

HISTORIAE SUPERIOR NITRIENSIS

Múzejná dokumentácia vývoja prírody a spoločnosti na hornej Nitre.

 

Výstavy:

TAJOMSTVO FILIGRÁNU

Poznanie materiálov, technológie i produktov – šperkov a odevných doplnkov z dielní prievidzských gombikárov.

TVORCA NÁRODNEJ SLOBODY. K STOROČNICI ÚMRTIA MILANA RASTISLAVA ŠTEFÁNIKA.

Faktografické údaje o živote a práci jedného z tvorcov spoločného štátu Slovákov a Čechov.

BONSAI 2019

Umenie milovníkov miniatúrnych stromčekov a kríkov .

 

Prezentácie:

PRIEVIDZSKÉ CECHOVÉ DNI XIV. HRNČIARI

Pôsobenie jedného z najvýznamnejších cechov v blízkom okolí Prievidze.

OŽIVENÉ REMESLÁ III. OZDOBTE SA!

Ukážka rôznych techník pri zhotovovaní ozdôb: vyrážanie ornamentov na kožu, krížikové vyšívanie, pletenie šnúrok, ozdoby z drôtu.

HÁDAJME!

Zbierky múzea ukrývajú známe i nevšedné predmety zahalené tajomstvom.

piatok 17. mája 2019 od 8. do 17. hodiny

sobota 18. mája 2019 od 16. do 22. hodiny

 

NOC MÚZEÍ 2019

 KEĎ VYŠLI PRIEVIDŽANKY

Inscenovaná prezentácia tradičného mestského odevu žien zo zbierok múzea.

sobota 18. mája 2019 o 20. hodine v priestoroch múzea, Košovská cesta 9, Prievidza

 

Viac informácií na tel. čísle 046/ 542 30 54 alebo e-mailovej adrese: info@muzeumpd.sk

 

Hornonitrianske múzeum v Prievidzi, Košovská cesta 9, 971 01 Prievidza

Mohlo by vás zaujímať

V podobnej kategórii sa nachádzajú aj tieto programy

Múzejné hry

Rodiny a individuálni návštevníci, Návštevníci s hendikepom
Hornonitrianske múzeum v Prievidzi, Košovská cesta 9, 971 01 Prievidza
01.01.2019 - 31.12.2019

Podujatie konajúce sa v poobedňajších hodinách každý pracovný utorok v čase 14.h – 17.h, ktoré je primárne určené rodinám a individuálnym návštevníkom poskytne nielen množstvo zábavy pri hraní […]

Z múzejného kufra

Základné školy – 2. stupeň
Hornonitrianske múzeum v Prievidzi, Košovská cesta 9, 971 01 Prievidza
01.01.2019 - 31.12.2019

Putovné kultúrno-vzdelávacie podujatie predstaví prírodné a kultúrno-spoločenské zaujímavosti miest a okolitých dedín horného Ponitria ukryté v originálnej náučnej spoločenskej hre, Krížom-krážom hornou Nitrou, zostavenej  odbornými zamestnancami Hornonitrianskeho múzea […]

Za poznaním hornej Nitry

Základné školy – 1. stupeň, Základné školy – 2. stupeň
Hornonitrianske múzeum v Prievidzi, Košovská cesta 9, 971 01 Prievidza
01.01.2019 - 31.12.2019

Putovné kultúrno-edukačné podujatie so zameraním na regionálnu výchovu, s využitím interakcie viacerých metód zážitkového učenia. Zahŕňa lektorovanú prehliadku panelovej výstavy, dokumentujúcu prírodný a spoločenský vývoj regiónu hornej […]