Centrálny portál edukačných aktivít múzeí SR

Normalizované životy

Základné školy – 2. stupeň, Gymnáziá, Stredné školy
Tekovské múzeum v Leviciach, Sv. Michala 40, 934 69 Levice
01.10.2019 - 30.11.2019
dejepis, občianska náuka
Lektoráty

Výstava mapuje obdobie československých dejín od okupácie až po Nežnú revolúciu. Predmety prevedú návštevníka každodenným životom Levičana žijúceho v socializme. Súčasťou výstavy sú komentované prehliadky v podaní autora výstavy Mgr. Petra Plevu.

Vstupné: 0,50 €, Rezervácia: 036/6312 112

Tekovské múzeum v Leviciach, Sv. Michala 40, 934 69 Levice

Mohlo by vás zaujímať

V podobnej kategórii sa nachádzajú aj tieto programy

Stála expozícia Tekovského múzea v Leviciach

Materské školy, Základné školy – 1. stupeň, Základné školy – 2. stupeň, Gymnáziá, Stredné školy, Návštevníci s hendikepom, Pedagógovia, Seniori
Tekovské múzeum v Leviciach, Sv. Michala 40, 934 69 Levice
01.01.2019 - 31.12.2019

Tekovské múzeum v Leviciach vzniklo v roku 1927 ako Mestské múzeum. V súčasnosti pôsobí ako regionálne vlastivedné múzeum v zriaďovateľskej pôsobnosti NSK. Disponuje rozsiahlym zbierkovým fondom, ktorý obsahuje viac […]

Prednáška „Tajomstvá v podzemí“

Základné školy – 2. stupeň, Gymnáziá, Stredné školy
Tekovské múzeum v Leviciach, Sv. Michala 40, 934 69 Levice
01.01.2019 - 31.12.2019

Cieľom prednášky je oboznámiť žiakov s najvýznamnejšími archeologickými nálezmi Levického okresu so zreteľom na lokality Levice, Želiezovce, Šarovce, Santovka, Vyškovce nad Ipľom a Dolné Semerovce. […]

Komentovaná prehliadka po pamiatkach mesta Levice

Základné školy – 1. stupeň, Základné školy – 2. stupeň, Gymnáziá, Stredné školy, Vysoké školy, Rodiny a individuálni návštevníci, Seniori
Tekovské múzeum v Leviciach, Sv. Michala 40, 934 69 Levice
01.01.2019 - 31.12.2019

TRASA: Levický hrad – Synagóga – Kostol sv. Jozefa a františkánsky kláštor – Kostol sv. Michala – Kostol reformovanej cirkvi – Križovatka ulíc Sv. Michala […]