Centrálny portál edukačných aktivít múzeí SR

Odokryme minulosť

Materské školy, Základné školy – 1. stupeň, Základné školy – 2. stupeň
SNM-Múzeum Červený Kameň, Hrad Červený Kameň, Častá, 900 89
01.01.2019 - 31.12.2020
dejepis
Lektoráty, Interaktívne (detsky orientované) expozície a výstavy

Program Odokryme minulosť nezavedie síce detských návštevníkov do hradnej expozície, celý sa odohráva v jednej miestnosti. Napriek tomu však deťom ponúka živý zážitok z poznávania histórie. Jeho princípmi sú totiž interaktivita, hranie rolí a plnenie rôznych úloh – to všetko pomocou hands-on pomôcok, teda dotykových exponátov, historických replík a modelov. Jednotlivé aspekty dobového života deti odkrývajú pomocou didaktickej hry pexeso a následne prostredníctvom rozoberateľného modelu hradu sami zistia, ako fungoval jeho obranný systém, majú možnosť naplánovať útok a zabezpečiť efektívnu obranu, zistia akú dôležitú úlohu mala hradná studňa počas obliehania, učia sa manipulovať s rôznymi typmi zbraní. Sami na sebe si tiež môžu vyskúšať jednotlivé časti dobových odevov a správne ich kombinovať alebo navrhovať hradné interiéry.

Program je vhodný pre všetky vekové kategórie žiakov.

Trvanie programu: 45 – 60 min.

Vstupné: 2 €

SNM-Múzeum Červený Kameň, Hrad Červený Kameň, Častá, 900 89