Centrálny portál edukačných aktivít múzeí SR

Voda – kolíska života a prameň zdravia

Základné školy – 1. stupeň, Základné školy – 2. stupeň, Gymnáziá, Stredné školy, Vysoké školy, Rodiny a individuálni návštevníci, Návštevníci s hendikepom, Pedagógovia, Seniori
Tribečské múzeum v Topoľčanoch, Krušovská 291/1, 955 01 Topoľčany
07.03.2019 - 11.05.2019
prvouka, prírodoveda, fyzika, chémia, biológia, vlastiveda, geografia, etická výchova
Lektoráty

Výstava prostredníctvom exponátov, obrazového materiálu priblíži význam vody pre živú prírodu – faunu, flóru a človeka.

Vstupné: dospelí – 0,80 €, školská mládež, dôchodcovia – 0,40 €

Tribečské múzeum v Topoľčanoch, Krušovská 291/1, 955 01 Topoľčany

Mohlo by vás zaujímať

V podobnej kategórii sa nachádzajú aj tieto programy

V kráľovstve exotického hmyzu

Materské školy, Základné školy – 1. stupeň, Základné školy – 2. stupeň, Gymnáziá, Stredné školy, Vysoké školy, Rodiny a individuálni návštevníci, Návštevníci s hendikepom, Pedagógovia, Seniori
Tribečské múzeum v Topoľčanoch, Krušovská 291/1, 955 01 Topoľčany
18.03.2019 - 17.04.2019

Výstava exotických živočíchov zo súkromnej zbierky Michala Zachara prezentuje tropické chrobáky, denné a nočné motýle a iné druhy bezstavovcov z Južnej Ameriky, Ázie a Afriky. […]

Život v stredovekých Topoľčanoch – odev a strava

Materské školy, Základné školy – 1. stupeň, Základné školy – 2. stupeň, Rodiny a individuálni návštevníci
Tribečské múzeum v Topoľčanoch, Krušovská 291/1, 955 01 Topoľčany
14.03.2019 - 14.05.2019

Na prezentačnom podujatí s tvorivou dielňou pokračujeme v poznávaní stredovekých Topoľčian. Čaká na vás exkurzia do sveta dávnych chutí a módneho vkusu. Pripravené sú aj […]

Tajomstvá múzejníckej práce

Základné školy – 1. stupeň, Základné školy – 2. stupeň, Gymnáziá, Stredné školy, Rodiny a individuálni návštevníci, Návštevníci s hendikepom
Tribečské múzeum v Topoľčanoch, Krušovská 291/1, 955 01 Topoľčany
11.03.2019 - 22.03.2019

Interaktívnou zábavnou formou získate informácie o význame a poslaní múzea v spoločnosti, zoznámite sa s odbornou činnosťou archeológa a historika a môžete si vyskúšať prácu […]