Centrálny portál edukačných aktivít múzeí SR

ONLINE „Virtuálna prehliadka“ stálou expozíciou SNM – Múzea židovskej kultúry v Bratislave

SNM - Múzeum židovskej kultúry
05.09.2022 - 01.09.2023
Lektoráty, Prednášky a besedy, Publikácie a multimédiá

Online program určený pre učiteľov, ktorí by so svojimi žiakmi chceli navštíviť Múzeum židovskej kultúry, avšak kvôli diaľke, prípadne iným skutočnostiam nemôžu. „Virtuálne sprevádzanie“ pre žiakov a študentov po MŽK v Bratislave je zabezpečené prostredníctvom videa v ktorom je zmapovaná stála expozícia múzea. Video je doplnené o hovorené slovo lektorky múzea, ktorá žiakov a študentov v reálnom čase na diaľku sprevádza. Takto sa „do múzea“ dostanú aj školy, ktoré sú príliš ďaleko, aby mohli návštevu absolvovať aj fyzicky. Online program prebieha na platforme ZOOM. Pre viac informácií nás kontaktujte.

Program je určený pre žiakov 2. stupňa ZŠ a študentov SŠ.
Dĺžka programu: 1 – 2 vyučovacie hodiny

Online program je spoplatnený jednotnou sumou 15€ za skupinu.

Kontakt

mail: kristina.dublanova@snm.sk, snm.mzk.ba@gmail.com
t: +421 2 204 90 104

 

Mohlo by vás zaujímať

V podobnej kategórii sa nachádzajú aj tieto programy

Košer – čo to je?

Základné školy – 1. stupeň, Základné školy – 2. stupeň, Gymnáziá, Stredné školy
SNM - Múzeum židovskej kultúry
01.10.2021 - 30.09.2023

V judaizme čo je čisté alebo nečisté upravujú pravidlá kašrutu. Sú stanovené v Tóre. Čo slovo košer znamená a k čomu sa viaže, sa žiaci a študenti dozvedia počas krátkej […]

Kolobeh života veriacich Židov – výchova k tolerancii

Základné školy – 2. stupeň, Gymnáziá, Stredné školy
SNM - Múzeum židovskej kultúry
01.01.2019 - 01.01.2023

  Dĺžka programu: 60 – 90 minút Optimálny počet osôb v skupine: max. 30   Cieľom prehliadky expozície spojenej s lektorským výkladom je žiakom druhého stupňa základných […]

Sme všetci rovnakí?

Základné školy – 1. stupeň
SNM - Múzeum židovskej kultúry
01.01.2019 - 01.01.2023

  Dĺžka programu: 60 minút Optimálny počet osôb v skupine: 20 – 25   V priestoroch expozície SNM – Múzea židovskej kultúry lektor prostredníctvom výkladu žiakom priblíži […]