Centrálny portál edukačných aktivít múzeí SR

PARALELNÝ SVET

Základné školy – 1. stupeň, Základné školy – 2. stupeň, Gymnáziá, Stredné školy, Vysoké školy, Rodiny a individuálni návštevníci, Návštevníci s hendikepom, Seniori
Tekovské múzeum v Leviciach, Sv. Michala 40, 934 69 Levice
03.03.2023 - 26.04.2023
etická výchova, výtvarná výchova
Lektoráty


Fredderika Rose, professional artist,

vlastným menom Oľga Grečnárová – Rafajová z Topoľčianok je známou zlato-moraveckou profesionálnou výtvarníčkou. Je členka rôznych umeleckých organizácií. / 25 rokov zvuzs /SVU, ARTEM Bratislava, La tavolozza Italia, Novum-basel – Basel / Švajčiarsko , WAG Croatia – Chorvátsko. Členka Oxfordskej encyklopédie slovenských a českých osobností je od roku 2015.
Prezentuje Slovensko v oblasti Arts Culture and Museums. Od roku 2015 členka FPU Ba. Od roku 2020 IndividuálnačlenkaSVU/IAIAP/IAA: Siege UNESCO v Bratislave.

Tekovské múzeum v Leviciach, Sv. Michala 40, 934 69 Levice