Centrálny portál edukačných aktivít múzeí SR

Pod patronátom sv. Floriána

Základné školy – 1. stupeň, Základné školy – 2. stupeň, Gymnáziá, Stredné školy, Vysoké školy, Rodiny a individuálni návštevníci, Návštevníci s hendikepom, Seniori
Kysucké múzeum, Moyzesova 50, 02201 Čadca
20.11.2022 - 31.03.2023
informatika, dejepis, občianska náuka
Lektoráty

Kysucké múzeum, organizácia v zriaďovateľskej pôsobnosti Žilinského samosprávneho kraja, v spolupráci s Hasičským múzeom mesta Ostrava, pripravilo unikátnu hasičskú výstavu.

Výstava Pod patronátom sv. Floriána poodhaľuje bohatú históriu hasičských zborov na Kysuciach. Ako uvádza kurátor výstavy Mgr. Vladimír Homola: „Medzníkom v organizácii a budovaní hasičstva na Kysuciach bolo založenie Zemskej hasičskej jednoty na Slovensku 6.8.1922 (združovala všetky hasičské zbory na Slovensku). Jej založenie sa stalo impulzom na intenzívne zakladanie zborov na Kysuciach a v ďalších častiach krajiny. V rámci organizácie hasičstva na Kysuciach tvorilo medzník zakladanie Okresných hasičských jednôt (kopírovali rozdelenie na okresy: na Kysuciach vznikli OHJ Čadca č. 3, jedným z jej veliteľov bol Ladislav Szantó, spisovateľ, učiteľ a neskorší dekan Vysokej školy ekonomickej v Bratislave, dnešnej Ekonomickej univerzity. V susednom okrese vznikla OHJ Kysucké Nové Mesto č. 18. Medzi rokmi 1922 až 1929 vznikli požiarne zbory na väčšine Kysúc. Ďalší rozvoj požiarnych zborov na Kysuciach prekazil rok 1938, rozpad Československa a následné vypuknutie 2. svetovej vojny. V období 2. svetovej vojny činnosť DHZ na Kysuciach výrazne upadla v porovnaní s medzivojnovým obdobím. V období Slovenského štátu vznikol na Kysuciach len jediný zbor. Bol založený 3.3.1944 v tzv. Malej Rudine (dnešnej Rudinke). Aktivita požiarnych zborov na Kysuciach, predovšetkým v Bystrickej doline, bola počas 2. svetovej vojny slabá (kvôli nasadeniu nemeckej armády v doline). Koniec 2. svetovej vojny priniesol aj postupnú konsolidáciu zborov.. Vznikali verejné požiarne zbory v rámci ktorých pôsobili požiarnici z povolania, čo prispelo k profesionalizácii hasičstva. Symbolickou zmenou bolo, že od roku 1953 sa v Československu prestáva používať pomenovanie hasič a je nahradené slovom požiarnik (oba výrazy sú spisovné a rovnocenné). V období socializmu vznikli na Kysuciach ďalšie požiarne zbory (napríklad vo Vychylovke). Vďaka administratívnej úprave v roku 1954 sa z Turzovky vyčlenili Klokočov, Korňa a Dlhá nad Kysucou (v súvislosti s tým sa oddelil aj požiarny zbor a vznikli ich lokálne pobočky). Rozľahlosť kysuckých dedín podnietila vznik ďalších zborov (napríklad v Čiernom – Vyšný Koniec, Čiernom-Zágruní a v Zákopčí- Tarabov). V rámci hasičstva sa čoraz viac uplatňovali ženy a vznikali celé ženské požiarne družstvá. Čoraz väčší dôraz sa kládol aj na požiarnu výchovu na školách. Popri vyučovaní sa začali vytvárať krúžky Mladých hasičov.

Návštevníci na výstave nájdu nielen hasičské uniformy, medaily, vyznamenania, ale aj historickú techniku a to hasičské prúdnice. Určite ich zaujmú i tesáky, sekerky a hasičská šerpa baróna Armina Poppera. Okrem zbierok z Kysuckého múzea sa na výstave nachádzajú aj predmety z Hasičského múzea mesta Ostrava, napríklad historická ručná striekačka. Veľkú časť predmetov zapožičali zo svojich zbierok súkromní zberatelia z Ostravy, Ing. Ladislav Geleta a Tomáš Just. Vďaka tomu výstava nadobudla cezhraničný význam, nakoľko približuje bohatú históriu dobrovoľných hasičských zborov nielen na Kysuciach, ale aj na blízkom Ostravsku.

Výstava je obohatená o banery a informačný kiosk, v ktorom si návštevníci môžu pozrieť rôzne dobové fotografie. Uvedená výstava je realizovaná v rámci projektu Pod patronátom sv. Floriána – ev. č. SK/FMP/6c/08/021 z programu Interreg V-A SK–CZ 2014–2020 Fond malých projektov.

Kysucké múzeum, Moyzesova 50, 02201 Čadca

Mohlo by vás zaujímať

V podobnej kategórii sa nachádzajú aj tieto programy

Spoznajte nevšednú minulosť Čadce prostredníctvom moderných technológií a vzácnych artefaktov, ktoré ponúka stála expozícia Dejiny Čadce a okolia

Základné školy – 2. stupeň, Gymnáziá, Stredné školy, Vysoké školy, Pedagógovia, Seniori
Kysucké múzeum, Moyzesova 50, 02201 Čadca
20.09.2022 - 20.09.2027

Kysucké múzeum, organizácia v zriaďovateľskej pôsobnosti Žilinského samosprávneho kraja, pozýva širokú verejnosť na novú stálu expozíciu Dejiny Čadce a okolia.