Centrálny portál edukačných aktivít múzeí SR

Poďme bratia do Betlema

Materské školy, Základné školy – 1. stupeň, Základné školy – 2. stupeň, Gymnáziá, Rodiny a individuálni návštevníci, Pedagógovia, Seniori
Pohronské múzeum v Novej Bani, Bernolákova 2, 968 01 Nová Baňa
04.12.2020 - 31.01.2021
slovenský jazyk a literatúra, dejepis, etická výchova, náboženská výchova
Lektoráty, Interaktívne (detsky orientované) expozície a výstavy

Súčasťou bohatého zbierkového fondu Pohronského múzea sú aj betlehemy. Nakoľko sa blíži vianočné obdobie, chceme návštevníkom priblížiť ich históriu a  rôznorodosť  zobrazení. Na výstave budú zastúpené betlehemy ľudového typu, tak aj modernejšie. Väčšina z vystavených betlehemov bola vyrobená novobanskými rezbármi. Niektoré druhy z týchto betlehemov pozostávajú aj z viac ako 60 kusov figúrok.

Tradícia betlehemov a betlehemských hier siaha do stredoveku. Rozšírila sa z Talianska najskôr ako živé betlehemy v kostoloch. Boli to jasličky s dieťatkom a okolo nich postavy z biblického príbehu o narodení Ježiša Krista. Prvé takéto jasličky pripravil v roku 1223 v jaskynke pri obci Greccio v talianskej Umbrii zakladateľ františkánskeho rádu svätý František Assiský so svojimi priateľmi. Jasličky sa z Talianska zásluhou františkánov rýchlo rozšírili po celej Európe. Z tejto vianočnej obyčaje postupne vznikla jej nová podoba, regionálne betlehemy,  kde živých aktérov nahradili figúrky z dreva. Výrobou betlehemov (jasličiek) sa zaoberali profesionálni aj ľudoví rezbári najmä potom, čo cisár Jozef II. zakázal stavanie betlehemov v chrámoch a ľudia si ich začali budovať v domácnostiach. Na Slovensku sa začalo rozvíjať „betlehemárstvo“ ako svojrázny výtvarný prejav ľudu na sklonku 18. storočia. Spočiatku bola centrom Banská Štiavnica, neskôr aj Orava, okolie Bardejova, dedinky stredného Slovenska či Modra. Nepísaným zákonom bolo, že 6. januára pribudli aj Traja králi. V betleheme nesmeli chýbať osol a kravička, ktorí svojim dychom zohrievali malé dieťa. Ale neboli to len drevené vyrezávané betlehemy, ktoré sa objavovali na dôstojnom mieste v slovenských rodinách. Rodinné betlehemy boli pýchou rodiny, prechádzali z generácie na generáciu a postupne ich dopĺňali buď vlastnoručne vyrobené alebo dokúpené figúrky. Úpadok vo výrobe betlehemov začal v 50. rokoch 20. storočia, kedy všetko spojené s kresťanskou tradíciou bolo označené za nežiaduce. Až po roku 1989 nastala opäť snaha oživiť radostnú betlehemskú tému.

Postupne sa majstrovstvo rezbárov začalo zdokonaľovať aj rozpohybovaním betlehemov. Svetovým skvostom je betlehem z Rajeckej Lesnej, ktorý je dokonca najväčším dreveným betlehemom v Európe. Známy je Banskoštiavnický betlehem, ktorý je zaradený medzi najväčšie slovenské pohyblivé betlehemy. V našom múzeu v expozícii Insitná drevorezba máme po celý rok vystavený betlehem od novobanského rezbára Štefana Trnku. Tento je z roku 1968 a je jedným z prvých pohyblivých betlehemov na Slovensku. Vždy poteší veľkých i malých návštevníkov.

 

 

Pohronské múzeum v Novej Bani, Bernolákova 2, 968 01 Nová Baňa