Centrálny portál edukačných aktivít múzeí SR

Pokrok v múzeu: Svet minerálov

Materské školy, Základné školy – 1. stupeň, Základné školy – 2. stupeň, Gymnáziá, Stredné školy, Rodiny a individuálni návštevníci
Hornonitrianske múzeum v Prievidzi, Košovská cesta 9, 971 01 Prievidza
04.11.2019 - 08.11.2019
prvouka, prírodoveda, fyzika, chémia
Lektoráty, Interaktívne (detsky orientované) expozície a výstavy, Prednášky a besedy

Prvé novembrové dni už tradične patria Týždňu vedy a techniky na Slovensku. Pri tejto príležitosti sme pripravili v dňoch 4. až 8. novembra 2019 kombinované podujatie s názvom Svet minerálov.

Záhadný Svet minerálov priblížia v múzeu rozprávania o nerastoch, podmienkach zberu a zakladania zbierok či regionálnych nálezoch, doplnené prezentáciami. Súčasťou aktivít bude krátkodobá výstava mineralogických exponátov zo slovenských i zahraničných lokalít, zaujímavých z laického i odborného hľadiska. Pestrá paleta vystavených nerastov z múzejného zbierkového fondu sprostredkuje pozorovanie dokonalých tvarov kryštálov, farieb či lesku minerálov.

Zážitkovou formou múzejného podujatia budú praktické poznávania a skúmania základných fyzikálnych a chemických vlastností nerastov zmyslovým vnímaním i jednoduchými skúškami na zistenie tvrdosti, farby vrypu či vône (zápachu) vybraných vzoriek prírodnín. Podujatie obohatia i metódy priblíženia a zväčšenia minerálov prostredníctvom klasických či binokulárnych lúp a optického mikroskopu.

Lektor: Ing. Katarína Keratová

 

Cieľová skupina: vyššie ročníky materských škôl, všetky ročníky základných a stredných škôl, široká verejnosť

Dĺžka podujatia: do 60 minút

Optimálny počet žiakov v skupine: do 20

Vstupné: 1 kultúrny poukaz alebo 1 €

 

Účasť na podujatí je potrebné nahlásiť najmenej dva dni vopred:
046/542 30 54, info@muzeumpd.sk.

Hornonitrianske múzeum v Prievidzi, Košovská cesta 9, 971 01 Prievidza

Mohlo by vás zaujímať

V podobnej kategórii sa nachádzajú aj tieto programy

Prázdninové stredy v múzeu

Rodiny a individuálni návštevníci, Návštevníci s hendikepom
Hornonitrianske múzeum v Prievidzi, Košovská cesta 9, 971 01 Prievidza
01.07.2020 - 28.08.2020

Súbor tvorivých aktivít s edukačnými prvkami konajúci sa v čase letných prázdnin vtiahne návštevníkov do rozprávania skamenených živočíchov či rastlín, zasnívajú sa pri výrobe vlastného […]