Centrálny portál edukačných aktivít múzeí SR

„Pošta a poštovníctvo v dejinách ľudskej komunikácie“

Základné školy – 1. stupeň, Základné školy – 2. stupeň, Gymnáziá, Stredné školy, Rodiny a individuálni návštevníci, Seniori
Slovenská pošta, a. s, Poštové múzeum, Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica
01.01.2019 - 31.12.2025
slovenský jazyk a literatúra, dejepis, výtvarná výchova
Lektoráty

Viete z čoho vznikol názov „pošta“? Prečo vznikli poštové schránky? Ako vyzerali rovnošaty poštových doručovateľov? Videli ste už zlatú známku? Viete ako vzniká poštová známka? Koľko rokov má poštová pečiatka? Na tieto a mnohé iné otázky dostanete odpoveď v prvej historickej expozícii „Pošta a poštovníctvo v dejinách ľudskej komunikácie“. Verejnosti je sprístupnená od roku 2001 v budove Slovenskej pošty a. s. v Banskej Bystrici. Nech sa páči, vstúpte…

Počet osôb v skupine max. 20

Otváracie hodiny múzea:

Každý pracovný deň od 8:00 do 15:30 – posledný vstup

dospelí – 1,00 euro

deti do 15 rokov, študenti, dôchodcovia – 0,50 euro

hromadný vstup nad 5 osôb (1 osoba)  – 0,50 euro

V cene vstupného je aj návšteva aktuálnej výstavy a Detskej pošty

 

Slovenská pošta, a. s, Poštové múzeum, Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica

Mohlo by vás zaujímať

V podobnej kategórii sa nachádzajú aj tieto programy

Detská pošta

Materské školy, Základné školy – 1. stupeň, Rodiny a individuálni návštevníci
Slovenská pošta, a. s, Poštové múzeum, Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica
01.01.2019 - 31.12.2025

Viete aký je to pocit byť na druhej strane poštovej priehradky? Ak si to chcete vyskúšať na vlastnej koži, pozývame vás do našej Detskej pošty. […]