Centrálny portál edukačných aktivít múzeí SR

Pracovný zošit k výstave „Bez práce nie sú koláče“

Základné školy – 2. stupeň
Vlastivedné múzeum v Galante
04.09.2020 - 31.10.2020
vlastiveda, dejepis
Lektoráty

Nová výstava „Bez práce nie sú koláče“ nám priblíži život a prácu roľníka do polovice 20. storočia. Na základe výstavy sme sa hlbšie ponorili do témy a preto sa budeme venovať nielen poľnohospodárskej práci, ale zameriame sa aj na hospodársky život, rodinu, deľbu práce…. Program je pripravený pre deti a z toho dôvodu si povieme niečo aj o tom, ako vyzeral ich život, práca, škola a veľa iných zaujímavostí, ktoré sú s nimi spojené.

PRACOVNÝ ZOŠIT sme pripravili pre deti základných škôl. Deti si najskôr vypočujú výklad  o živote našich predkov, po ktorom bude nasledovať komentovaná prehliadka výstavy. Žiaci si následne budú môcť hravou formou vyplniť svoj pracovný zošit. Vďaka tomu, že si viackrát zopakujeme jednotlivé slová, predmety a zaujímavosti, ktoré sa týkajú výstavy, si deti ľahšie zapamätajú počuté. Okrem toho sa naučia pracovať aj s výstavou. Po vyplnení pracovného zošita budú mať lepšiu predstavu o tom, ako kedysi žili naši predkovia na dedine. Jeho súčasťou sú kvízy, krížovka, osemsmerovka a iné zábavno-náučné úlohy.

Na program je potrebné sa dopredu prihlásiť!

Dĺžka programu: cca 3 hodiny

Vstupné: 1,50€/žiak

Program ponúkame v slovenskom aj maďarskom jazyku.

Mohlo by vás zaujímať

V podobnej kategórii sa nachádzajú aj tieto programy

Múzejná pedagogika pre MŠ vo Vlastivednom múzeu v Galante

Materské školy
Vlastivedné múzeum v Galante
08.09.2020 - 30.06.2021

Mesiac: SEPTEMBER Téma: AKO ŽILI NAŠI PREDKOVIA NA DEDINE? Zameriame sa na dočasnú výstavu „Bez práce nie sú koláče“ a aby sme si lepšie objasnili túto […]

Prednášky o zaujímavostiach z ľudového prostredia

Základné školy – 1. stupeň, Základné školy – 2. stupeň, Gymnáziá, Stredné školy
Vlastivedné múzeum v Galante
04.04.2019 - 31.12.2022

Vlastivedné múzeum v Galante si pre Vás pripravilo bohatú ponuku prednášok z oblasti etnológie. Mlyny a mlynárske remeslo v oblasti Malého Dunaja a dolného toku […]

Stále expozície Vlastivedného múzea v Galante

Materské školy, Základné školy – 1. stupeň, Základné školy – 2. stupeň, Gymnáziá, Stredné školy, Vysoké školy, Rodiny a individuálni návštevníci, Návštevníci s hendikepom, Pedagógovia, Seniori
Vlastivedné múzeum v Galante
03.12.2014 - 31.12.2022

Vďaka rozšíreným priestorom Vlastivedného múzea v Galante si návštevníci môžu pozrieť sedem stálych expozícií: Mestská bytová kultúra  – predstavuje dve kolekcie historického nábytku z konca 19. a začiatku […]