Centrálny portál edukačných aktivít múzeí SR

Prednáška – Nežná revolúcia 1989

Základné školy – 1. stupeň, Základné školy – 2. stupeň, Gymnáziá, Stredné školy
Vlastivedné múzeum v Galante
01.10.2019 - 30.11.2019
vlastiveda, dejepis, občianska náuka, etická výchova
Prednášky a besedy

Srdečne Vás pozývame do Vlastivedného múzea v Galante na prednášku, ktorú si pre školy pripravila historička múzea Mgr. Erika Slobodová.

Obsah prednášky – Nežná revolúcia – rok 1989

Rok 1989 znamenal veľký prelom v dejinách Československa a bol predzvesťou pádu komunistického režimu.  Prednáška pri príležitosti výročia Nežnej revolúcie mapuje jej príčiny, dôsledky, vedúce osobnosti umeleckej scény a  dopad na politický vývoj v Československu. Prednáška je prezentovaná prostredníctvom prezentácie s dobovými fotografiami a dopĺňa menšiu výstavu s rovnomenným názvom sprístupnenú na mesiac november, v priestoroch Vlastivedného múzea.

Termín : 19.11. 2019; 20.11. 2019

V čase od: 9: 30 hod.

Doba trvania prednášky: 30 minút (pre vyššie ročníky cca 45 minút)

Vstupné: 1 €/žiak

Na prednášku je potrebné sa dopredu prihlásiť.

Mohlo by vás zaujímať

V podobnej kategórii sa nachádzajú aj tieto programy

Medovníkové Vianoce II.

Materské školy, Základné školy – 1. stupeň, Základné školy – 2. stupeň
Vlastivedné múzeum v Galante
07.11.2019 - 13.12.2019

Aj tento rok sme si pre základné školy pripravili vo Vlastivednom múzeu v Galante program pod názvom Medovníkové  Vianoce II. V časti stálej expozície Tradičná ľudová kultúra deťom priblížime […]

Prednáška – SNP

Základné školy – 1. stupeň, Základné školy – 2. stupeň, Gymnáziá, Stredné školy
Vlastivedné múzeum v Galante
01.10.2019 - 30.11.2019

Srdečne Vás pozývame do Vlastivedného múzea v Galante na prednášku, ktorú si pre školy pripravila historička múzea Mgr. Erika Slobodová. Obsah prednášky k SLOVENSKÉMU NÁRODNÉMU POVSTANIU: Príčiny, […]

Prednášky o zaujímavostiach z ľudového prostredia

Základné školy – 1. stupeň, Základné školy – 2. stupeň, Gymnáziá, Stredné školy
Vlastivedné múzeum v Galante
04.04.2019 - 31.12.2022

Vlastivedné múzeum v Galante si pre Vás pripravilo bohatú ponuku prednášok z oblasti etnológie. Mlyny a mlynárske remeslo v oblasti Malého Dunaja a dolného toku […]