Centrálny portál edukačných aktivít múzeí SR

Prednáška-Rímsky kastel Celemantia-Leányvár pri Iži.

Základné školy – 2. stupeň, Gymnáziá, Stredné školy
Podunajské múzeum v Komárne, Palatínova 13, 945 05 Komárno
14.01.2019 - 31.12.2020
vlastiveda, dejepis
Prednášky a besedy

Rimania, ktorí si podmanili keltské obyvateľstvo, na začiatku nášho letopočtu rozšírili svoju moc na územia dnešného Zadunajska, vytvoriac tak Panónsku provinciu. Severnou hranicou Panónie sa stal Dunaj (Limes), pozdĺž ktorého Rimania vybudovali vojenské tábory a strážne veže. V blízkosti Komárna, na ľavom brehu Dunaja, v katastri dnešnej Iže bol vybudovaný vojenský tábor Leányvár (Celemantia), kde už na začiatku nášho storočia uskutočnil archeologický výskum János Tóth Kurucz. Dnes odkrývajú pozostatky tohto tábora pracovníci Archeologického ústavu v Nitre. Archeologická zbierka nášho múzea z rímskeho obdobia patrí medzi najväčšie na Slovensku. Expozícia oboznamuje návštevníkov s bohatou rímskou kultúrou. Vo vitrínach sú umiestnené majstrovsky zhotovené terry sigilaty, kahance, bronzové kovania debničiek, bronzové spony, drobné kamenné plastiky, atď.

V rámci prednášky si žiaci pomocou premietaných obrazov zoznámia s jednotlivými fázami výstavby kastela, jeho funkciou. Okrem výstavby sa žiaci zoznámia aj so životom armády, výstroja, a všednom živote ľudí na tomto území. Prednáška sa koná v rímskej časti expozície, ktorá sa nachádza na poschodí Kultúrneho paláca (hlavná budova múzea). Dĺžka trvania: cca. 50 minút.  Maximálny počet žiakov: 20. Na prednášku sa treba zahlásiť 5 dní vopred.  Vstupné: 1 euro.

 

Podunajské múzeum v Komárne, Palatínova 13, 945 05 Komárno

Mohlo by vás zaujímať

V podobnej kategórii sa nachádzajú aj tieto programy

Pamätná výstava -Komárňanský kráľ operiet

Základné školy – 2. stupeň, Gymnáziá, Stredné školy, Vysoké školy, Rodiny a individuálni návštevníci, Návštevníci s hendikepom, Pedagógovia, Seniori
Podunajské múzeum v Komárne, Palatínova 13, 945 05 Komárno
19.10.2020 - 12.02.2021

  Pamätná výstava sa uskutoční z príležitosti 150. výročia narodenia hudobného skladateľa Franza Lehára, ktorý bol rodákom mesta Komárno. Na výstave sú vystavené napr. aj […]