Centrálny portál edukačných aktivít múzeí SR

Prednášková činnosť – botanika, zoológia, ekológia a environmentalistika, história

Základné školy – 1. stupeň, Základné školy – 2. stupeň, Gymnáziá, Stredné školy, Rodiny a individuálni návštevníci, Návštevníci s hendikepom, Pedagógovia, Seniori
Tribečské múzeum v Topoľčanoch, Krušovská 291/1, 955 01 Topoľčany
02.01.2019 - 27.12.2019
prvouka, prírodoveda, biológia, vlastiveda, dejepis, občianska náuka
Prednášky a besedy

Tribečské múzeum v Topoľčanoch v roku 2019 ponúka školám a ďalším kolektívnym záujemcom nasledujúce témy prednášok:

Botanika – Ing. Oľga Kostolná ( botanicka@tribecskemuzeum.sk )

 • Flóra chránených území okresu Topoľčany
 • Vzácne a chránené druhy rastlín regiónu a Slovenska
 • Orchidey – rastlinné skvosty prírody
 • Liečivé rastliny regiónu
 • Rastliny v kozmetike
 • Stromy a kry, ich význam a ochrana
 • Rastliny vôd a ich okolí – prednáška k biologickej olympiáde

Ing. Lenka Krošláková – zoológia ( zoologicka@tribecskemuzeum.sk )

 • Ochrana živočíchov a živočíšnych spoločenstiev
 • Fauna chránených území okresu Topoľčany
 • Neželaní návštevníci – živočíchy ľudských obydlí
 • 1. apríl – Svetový deň vtákov
 • 4. október – Svetový deň zvierat
 • Vzácne druhy živočíchov pohoria Tribeč
 • Živočíchy vôd a ich okolia

Ekológia a environmentalistika – Mgr. Ľubomír Opáth (mpedagog@tribecskemuzeum.sk )

 • Základy ekológie a environmentalistiky
 • Ochrana prírody – NATURA 2000, chránené územia ( okres Topoľčany, NP SR)
 • Lesy – lesné ekosystémy
 • Stav a ochrana životného prostredia

História – Mgr. Bohuš Sasko ( historik@tribecskemuzeum.sk )

 • História peňazí na Slovensku
 • Choroby postrach ľudstva
 • Súdnictvo včera a dnes
 • Vývoj názvov ulíc v Topoľčanoch
 • Rodina Stummerovcov v Topoľčanoch
 • Havária v Černobyle
 • Židia na Slovensku – židovský cintorín v Topoľčanoch
 • Prechádzka históriou Topoľčian – exkurzia po historických pamiatkach
 • Topoľčany v období 1. ČSR

Mgr. Ondrej Godál – historik ( historia@tribecskemuzeum.sk )

 • Od kameňa po železo
 • SNP v okolí Topoľčian
 • Vojenstvo v dobe Veľkej Moravy
 • Zo stredovekej histórie Topoľčian
 • Rok 1968 – rok nádejí a sklamaní
 • Z dejín pivovarníctva

Termíny prednášok a exkurzie je potrebné vopred dohodnúť s prednášajúcimi na t. č. 038/5323 253, resp. na uvedených e-mailových adresách. Iné témy prednášok môžu byť prispôsobené požiadavkám pedagógov len po dohode s odbornými pracovníkmi múzea.

Poplatok za prednášku pre žiakov a študentov:

 • v priestoroch múzea, resp. v Topoľčanoch 0,20 €
 • mimo mesta Topoľčany 0,40 €

Poplatok za exkurziu pre žiakov a študentov je 0,50 €. Pedagogický dozor zdarma.

Tribečské múzeum v Topoľčanoch, Krušovská 291/1, 955 01 Topoľčany

Mohlo by vás zaujímať

V podobnej kategórii sa nachádzajú aj tieto programy

Človek a príroda

Materské školy, Základné školy – 1. stupeň, Základné školy – 2. stupeň, Návštevníci s hendikepom
Tribečské múzeum v Topoľčanoch, Krušovská 291/1, 955 01 Topoľčany
21.05.2019 - 30.08.2019

Prezentačné podujatie s tvorivou dielňou je zamerané na   problematiku veľkoplošných chránených území – národných parkov (NP) Slovenska a chránenej krajinnej oblasti (CHKO) okresu Topoľčany a maloplošných chránených území […]

Mineráli sveta

Materské školy, Základné školy – 1. stupeň, Základné školy – 2. stupeň, Gymnáziá, Stredné školy, Vysoké školy, Rodiny a individuálni návštevníci, Návštevníci s hendikepom, Pedagógovia, Seniori
Tribečské múzeum v Topoľčanoch, Krušovská 291/1, 955 01 Topoľčany
16.05.2019 - 17.07.2019

Výstava prezentuje rôzne druhy minerálov z mnohých lokalít sveta doplnené o fotografie.   Vstupné: dospelí – 0,80 €, školská mládež, dôchodcovia – 0,40 €.

Sea – Scientific toy/More – vedecká hračka

Materské školy, Základné školy – 1. stupeň, Základné školy – 2. stupeň, Gymnáziá, Stredné školy, Rodiny a individuálni návštevníci, Návštevníci s hendikepom, Pedagógovia, Seniori
Tribečské múzeum v Topoľčanoch, Krušovská 291/1, 955 01 Topoľčany
07.05.2019 - 08.06.2019

Interaktívna výstava tvorená súborom hračiek a jednoduchých fyzikálnych experimentov, ktoré približujú alebo využívajú nejaký fenomén súvisiaci s morom či vodou. V rámci výstavy si návštevníci […]