Centrálny portál edukačných aktivít múzeí SR

Prednášky o zaujímavostiach z ľudového prostredia

Základné školy – 1. stupeň, Základné školy – 2. stupeň, Gymnáziá, Stredné školy
Vlastivedné múzeum v Galante
04.04.2019 - 31.12.2022
vlastiveda, dejepis, občianska náuka, etická výchova
Prednášky a besedy

Vlastivedné múzeum v Galante si pre Vás pripravilo bohatú ponuku prednášok z oblasti etnológie.

Mlyny a mlynárske remeslo v oblasti Malého Dunaja a dolného toku Váhu

Prednáška spojená s  prezentáciou predstavuje národné kultúrne pamiatky – technické pamiatky,  dejiny mlynárstva a  typológiu vodných mlynov na juhozápadnom Slovensku.

Ľudové staviteľstvo a bývanie v galantskom regióne z pohľadu vývoja  v 19. a 20. storočí

Prednáška pomocou prezentácie expozícií tradičného ľudového bývania na juhozápadnom Slovensku a ľudových domov (národných kultúrnych pamiatok a pamätihodností) hovorí o vývoji spôsobu bývania ľudu v priebehu 19. a 20. storočia.

Tradičný ľudový odev v mikroregiónoch galantského regiónu

Prednáška spojená s prezentáciou sprístupňuje základné vedomosti o tradičnom ľudovom odeve a jeho súčastiach, poukazuje na regionálne odlišnosti v odievaní ľudí v mikroregiónoch na území Galantského okresu v období od poslednej tretiny 19. storočia do polovice 20. storočia.

Tradičné výročné zvyky v ľudovom prostredí v obciach na juhozápadnom Slovensku

Prednáška spojená s prezentáciou predstavuje tradičné ľudové zvyky a povery viažuce sa k významným sviatkom kalendárneho roka v rámci jesenného a zimného, resp. jarného a letného obdobia, ktoré boli známe v obciach na juhozápadnom Slovensku.

Tradičná strava a stravovanie v galantskom regióne (len v slovenskom jazyku)

Stravovanie patrí medzi základné biologické potreby človeka, avšak môžeme ho vnímať aj z iných hľadísk, ktoré zahŕňajú napríklad jeho sociologický, ale aj symbolický aspekt. Prednáška je zameraná na rozlíšenie druhov pokrmov a ich spracovanie (mliečne, vaječné, mäsité, ovocné, zeleninové, a pod.), špecifikáciu sviatočných jedál a opis stolovania. Budeme sa zaoberať aj symbolikou niektorých konkrétnych druhov jedál.

Jesenné výročné zvyky v galantskom regióne (sezonálne)

Výročné, alebo kalendárne zvyky sú dôležitou súčasťou života ľudí v galantskom regióne. Prednáška sa zameriava na zvyky v jesennom období. Priblíži obyčaje typické pre toto obdobie, napr. dožinky, hody, sviatok všetkých svätých. Súčasťou prednášky je aj úzko súvisiace ukončenie poľnohospodárskeho roka a pracovných úkonov s ním spojených.

Zimné výročné zvyky v galantskom regióne (sezonálne)

Predmetom prednášky sú zvyky a obyčaje konajúce sa v zimnom období kalendárneho roka, napr. stridžie dni, Vianoce, Nový rok, Hromnice a pod. Budeme sa zaoberať významom jednotlivých zvykov, ale aj symbolikou, mágiou a poverami, ktoré sú ich neoddeliteľnou súčasťou.

Trvanie prednášky: 30 – 60 minút (prispôsobené danému ročníku ZŠ a SŠ)

Vstupné: 1 €

Na prednášku je potrebné sa dopredu prihlásiť.

Mohlo by vás zaujímať

V podobnej kategórii sa nachádzajú aj tieto programy

Stále programy pre MŠ vo VMGa

Materské školy
Vlastivedné múzeum v Galante
06.10.2021 - 20.12.2023

Pre materské školy sme si pripravili pár programov, z ktorých si môžete vyberať počas celého roka. Téma Vianoce a Veľké noc sú viazané k určitým […]

Stále expozície Vlastivedného múzea v Galante

Materské školy, Základné školy – 1. stupeň, Základné školy – 2. stupeň, Gymnáziá, Stredné školy, Vysoké školy, Rodiny a individuálni návštevníci, Návštevníci s hendikepom, Pedagógovia, Seniori
Vlastivedné múzeum v Galante
03.12.2014 - 31.12.2022

Vďaka rozšíreným priestorom Vlastivedného múzea v Galante si návštevníci môžu pozrieť sedem stálych expozícií: Mestská bytová kultúra  – predstavuje dve kolekcie historického nábytku z konca 19. a začiatku […]