Centrálny portál edukačných aktivít múzeí SR

Premeň príbeh na hodnotu

Základné školy – 2. stupeň, Gymnáziá, Stredné školy
Hornonitrianske múzeum v Prievidzi, Košovská cesta 9, 971 01 Prievidza
14.10.2019 - 25.10.2019
občianska náuka, výtvarná výchova
Lektoráty, Tvorivé dielne a workshopy

Už desať rokov sú súčasťou nášho každodenného života. Keď však s nimi manipulujeme, možno si ani nestihneme všimnúť, že nám rukami prechádza rozmanitosť takmer celej Európy. Eurové mince majú síce spoločný motív na jednej strane, no líšia sa národnými motívmi na rubových stranách, ktoré si každá krajina eurozóny zvolila sama. Okrem klasických mincí sú i také, ktoré sa vydávajú pri špeciálnych príležitostiach. Väčšina týchto pamätných mincí zachytáva výročia dejinných udalostí alebo vyzdvihuje súčasné dianie historického významu.

Rôznorodosť obehových i pamätných mincí jednotlivých štátov a tiež históriu eura a dôvod tém a motívov znázornených na minciach predstaví sprievodné podujatie s tvorivou dielňou k práve prebiehajúcej výstave Euro naše euro formou prehliadky vystavovaných exponátov, podporenej odborným výkladom.

Tvorivá časť zohľadní získané vedomosti a v nemalej miere i fantáziu, keď si návštevníci transformujú svoj príbeh do vlastnej mince vyrobenej technikou metal embossing, takzvaným vytláčaním obrazcov do kovového podkladu.

Lektor: Mgr. Anna Čechová

Cieľová skupina: 5. – 9. ročník základných škôl a všetky ročníky stredných škôl

Dĺžka podujatia: 60 minút

Optimálny počet žiakov v skupine: do 25

Vstupné: 1 kultúrny poukaz alebo 1 €

Hornonitrianske múzeum v Prievidzi, Košovská cesta 9, 971 01 Prievidza